Information & rådgivning Ferie

Hvis du bliver syg i din ferie

Skulle du være så uheldig at blive syg i din ferie, behøver du ikke nødvendigvis helt at opgive at få feriekulør. Du har ret til erstatningsferie, hvis du har mere end 5 sygedage (karensdage) i din ferie. Dog er det vigtigt, at du husker at sygemelde dig. Retten til erstatningsferie indtræder først den dag, du sygemelder dig til din arbejdsgiver.

Du kan ikke sygemelde dig med tilbagevirkende kraft.

Ferien er placeret med 3 uger i juli (den 11.-31. juli), 1 uge i efterårsferien (uge 42) og 1 uge i vinterferien (uge 7). Det er altså kun sygdom i disse perioder, der udløser erstatningsferie. Ved sygdom i din ferie, skal du først kontakte egen læge og bede om en lægeerklæring på din sygdom (denne er for egen regning). Herefter kontaktes HR-afdelingen på Ballerup Rådhus på 44 77 24 22, hvor du sygemelder dig. Bliver du syg i udlandet kan erklæring fra læge eller journal fra hospitalsindlæggelse bruges som dokumentation.

De 5 karensdage gælder for hele ferieåret, således også for efterårsferien. Derfor bør du også melde dig syg, selvom du forventer, at være frisk igen indenfor de 5 dage. For bliver du syg igen i efterårsferien, har du brugt nogle af karensdagene og vil hurtigere være berettiget til erstatningsferie.

Bliver du syg inden ferien starter, bør du også sygemelde dig, da du ikke kan påbegynde ferie, når du er syg. Der vil således ikke være karensdage, hvis du har sygemeldt dig før feriens start. Vær dog opmærksom på, at du ikke må afholde ferie – eksempelvis rejse udenlands – så længe du er sygemeldt. Dog kan andre regler være gældende, hvis rejsen har et rekreativt formål i forhold til at blive hurtigere rask. Dette bør altid afklares inden du rejser.

Husk i alle tilfælde at raskmelde dig, hvis/når du bliver rask og ønsker at genoptage din ferie.