Tjenstlige forhold

Klager, tjenstlige samtaler, sygefraværssamtaler, irettesættelser - eller noget der ligner
Tjenstlige Forhold

 

Her er der brug for personlig rådgivning, individuelt fra sag til sag.

Gå straks til din TR (eller om nødvendigt til kredskontoret) for hjælp!

Hvis det på nogen måde er muligt, så vent med at gå nærmere ind i tjenstlige sager, til du har talt med din TR.