Tema & debat

Folkeskolereform & OK13

Folkeskolereform & OK13
Der henvises i øvrigt til www.dlf.org og www.folkeskolen.dk

Den løbende opdatering med tekst og billeder under lockouten vil ske i lockout-logbogen her.


Konflikt/lockout:

Lockoutinformation: http://www.dlf.org/l%c3%b8n+og+job/ok+13/hvis+der+bliver+konflikt?

Lockouten er slut: medlemsbrev 26. april

Vejledning vedrørende forhold under en konflikt: Konflikt-ABC fra DLF + spørgsmål og svar

DLF's foreningssang: "I tidens strøm"


Konfliktlån:

Det overordnede princip: Konfliktlånmodel

Hvordan foregår lånoptagelsen helt konkret?: Medlemsbrev af 10.04.13 

Optag af konfliktlån: Medlemsbrev af 19.04.13

"Min Side": Gennemgang af låneforløbet

Konfliktkontingent for "ikke-lockoutede": Medlemsbrev af 23.04.13 


Læserbreve/breve af BLF:


Medlemsbrev fra BLF: Lockoutinformation

Læserbrev af Jesper Würtzen og Morten Refskov: Respektfuldt, tillidsfuldt og forpligtende samarbejde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening

Pressemeddelelse af Jesper Würtzen og Morten Refskov: Kom tilbage til forhandlingsbordet

Brev til medlemmerne af Ballerup Kommunes Kommunalbestyrelse: Kære kommunalbestyrelsesmedlem


Læserbreve og kronikker af medlemmer:

Kronik af Peter Hess-Nielsen og Finn Gunst: Tak som byder, siger Emil 

Læserbreve af Mogens Bille: Katastrofekurs omkring folkeskolen, Til Poul Aarøe Pedersen, Ældre lærere er forkælet med fridageHvordan genindfører vi respekten i folkeskolen på grædende knæ?, Den inkluderende, rummelige folkeskole, Apropos redepisseri 

Læserbreve af Finn Gunst: Kamæleon, Aftalemodel på slagtebænken, KL er utroværdig, Tab ikke skolen på gulvet, Bjarne C ved det grønne bordKL - Kummerligt Lederskab

Læserbreve af Niels Kjeldsen: Normaliserede lærere, Aftalt spil, Corydon kaldt i samråd i Finansudvalget

Læserbrev af Bendt Thuesen: Kampen om folkeskolen

Kommentar af Hans Jørgen Franks: Kan vi undgå konflikt