Tema & debat Folkeskolereform & OK13

Lock(out)bog, uge 1

Lockouten dag for dag

 

Tirsdag den 2. april - 1. lockoutdag

Stormøde for alle lockoutede i Tapetens Store Sal
Alle lockoutede lærere samt mange af de tjenestemænd, hvis arbejdsforpligtelse tillod det, var samlet til stormøde. Det var et fantastisk skue, og stemningen var virkelig god, selvom situationen er både alvorlig, surrealistisk og grotesk.

Morten tegnede indledningsvis et billede af situationen (se talen), og herefter gennemgik Jeanette, hvordan vi håndterer det hele i Ballerup. Der var også tid til spørgsmål og svar. Dertil kom morgenbrød, fantastiske fællessange skrevet af medlemmer og masser af sammenhold.

Indretning af eget lokale – klar til lockout
Efter stormødet tog alle medlemmer ud til deres respektive lokaler og arbejdede på eftermiddagens store fællesaktion.

Fællesaktion
Mere end 400 lærere indtog fra kl. 15:30-17:00 stationspladsen og lyste op med gule veste, quizzer, fællessang og uddeling af diverse materialer. Der var en forrygende stemning, alt forløb godt og budskabet blev tydeligt leveret: ”Vi vil undervise – ikke konflikte”

Morten Refskov

 

Hedegårdsskolen:
Info fra en historisk dag!

Så oprandt dagen, hvor vi, som lærere, for første gang i historien blev lock outet.

Tjenestemændene passede deres job og sendte varme tanker til OK-ansatte. Nogle OK-ansatte mødte op foran skolen klokken 8.00 for at hilse på, andre mødte ind på Tapeten klokken 9.30 til stor-møde.

Her var der sange og moralsk opbakning fra formanden – Morten Refskov. Jeanette orienterede om dagens aktion på stationspladsen, hvorefter vi afsluttede med endnu en sang.

Herfra gik vi til eget lokale, som blev indrettet. Efterfølgende diskuterede og planlagde vi, der var der god stemning, og vi fik forberedt en del materiale til morgendagens aktion, samt brainstormet til de kommende dage. Iderigdommen var der ingen ende på. Listen over mulige aktioner store som små blev rigtig lang, og der er aktioner nok til en meget lang lock out.

I slutning af dagen fik vi besøg af tjenestemændene, der endelig havde fået fri fra arbejde. Det var rigtig dejligt at se dem og kunne indvie dem i vores planer og få lejlighed til at drøfte deres følelser i forbindelse med denne lock out, hvor de, helt naturligt sidder i den lidt underlige situation – ”gå på arbejd og pas dit job, som du plejer …… men hvor er eleverne og kollegaerne?”. Frustrerende!

Herfra gik turen ned til banegårdspladsen ved Ballerup st. Vi praktiserede vores valgte event: At sidde på en klapstol, hvorpå der stod. ”Vi vil undervise…stol på det”. Både OK-ansatte og tjenestemænd tog del i denne store og gennemarbejdede aktion med deltagelse fra alle skoler i Ballerup. Flot!

Tina

Rosenlundskolen: 
Stormøde på Tapeten med brandtale af formanden. God stemning. Herefter tog vi til UCC for at arbejde med egne aktioner.

Fordeling af opgaver. Vi inddelte os i 5 forskellige grupper:
- Planlægning af tirsdagens aktion foran Ballerup Bibliotek (Lærerværelset
- Planlægning af onsdagens aktivitet – flash mob på Skovlunde st
- Planlægning af fredagens aktivitet – uddeling af velforberedte kvalitetsboller og discountboller på Skovlunde st.
- Planlægning af afsluttende fællesfrokost fredag middag
- Praktisk gruppe, som kørte i Silvan.

Herefter blev der arbejdet med god energi i grupperne inden vi i samlet trop tog til Ballerup kl. 15.00

Dagens aktion på Ballerup st. var god. Vi skulle forestille at sidde på skolen og lave forskellige former for forberedelse. Bordene hvor vi skulle sidde og arbejde blev dog forholdsvis hurtigt blev tomme, fordi vi gik med rundt og sang. Det var måske lidt kikset.

Samlet set en god dag.

Vibe

Rugvængets Skole:
En historisk og absolut trist dag. Men vi er kampklare og er mødt op med alle vore kolleger i Ballerup på Tapeten til stormøde.

En fantastisk og meget motiverende tale fra vores formand, gode fællessange og en masse praktiske informationer var på dagsordenen.

Dernæst samles Rugvængets lærergruppe og fremkom med forskellige forslag til kommende aktioner.

Eftermiddagen bød på aktion på Ballerup station med alle BLFs medlemmer. Det var et fint syn med gule veste, bordopstillinger, banner, skilte og tændte kolleger overalt.

Rugvænget stod med bannere og delte flyers ud, mens de fik folk i tale. Mange var imødekommende og interesserede. Flere udtrykte ønske om "God kamp". Enkelte var irriterede og udtrykte ingen forståelse.

Nogle episoder skilte sig også ud, eksempelvis da en sort mand, der lige var landet i DK gerne ville have forklaret budskabet på engelsk..også gerne de uddelte flyers :0) Dernæst kiggede han rundt og spurgte hvorfor vi dog ikke brugte voldelige demonstrationer? "Det virker i Afrika!" :o)

Tina
 
Højagerskolen:
Alle Balleruplærere mødte kl. 9:30 på Tapeten. Ballerup Lærerforenings formand  Morten Refskov  og næstformand Jeanette Sjøberg holdt oplæg og ridsede ugens aktiviteter op. Der blev uddelt opgaver og ved 11:30 tiden kørte lærerne fra Højagerskolen til et lokale som teatergruppen Klima venligst havde lånt os, venligst formidlet af Maria.

Vi spiste frokost og gik i gang med at planlægge onsdagens aktion. Det blev besluttet at vi ville skrive et personligt brev til hver elev og aflevere det på adressen.

Efter lang tid - ved tretiden - tog vi ned til stationen hvor vi mødtes med da andre Ballerupskoler, Vi iførte os nogle meget uklædelige gule veste og sang sange forskellige steder på området sammen med Måløv Skole, mens andre skoler udførte diverse stunts.

Kl. ca. 17 gik vi alle hjem, hæse, kolde og en del frustrerede.

Vi aftalte at mødes onsdag kl. 9:30 i salen på Klima.

Jens


Billeder fra dagen: 

Billede 1    Billede 2    Billede 3    Billede 4    Billede 5
Billede 6    Billede 7    Billede 8    Billede 9    Billede 10
Billede11   Billede 12  Billede 13  


Onsdag den 3. april - 2. lockoutdag

GR har været af sted i togene i dag med deres Quiz – stor succes, hvor folk både gerne ville quizze og især gerne ville have en forklaring på, hvad lockouten handler om. C-BUR og RU har gang i gågaden med diverse aktiviteter og klare budskaber.HE har dannet kæde på Boulevarden i morges – det ser fantastisk ud på fotosene.ØS har stået i Toyota-krydset, hvor de stødte op til lærerne fra Egedal – ud mod Smørum.LU har i morges fra 8.30 uddelt ugeplaner på Skovlunde og Malmparken station for at anskueliggøre, hvilken undervisning eleverne går glip af. Det går løs igen i eftermiddag med uddeling af skolekridt på Skovlunde st.

Jeanette Sjøberg


Grantofteskolen:
Startede kl. 7.30 hos kollega i Grantofteparken. Gik til krydset Ågerupvej/Vestbuen iført gule veste, medbringende klapstole med påskriften "Jeg vil undervise STOL på det". Talte med forbipasserende og uddelte flyers.

Grantofteskolens mødested er Vestkirken. Her mødtes vi efterfølgende, og fik information fra kredsen.

Planlægningsgruppen har haft travlt og planlagt resten af ugen. På fredag skal vi opføre et musikalsk dansenummer. Derfor har vi brugt tiden i Vestkirken på at indøve koreografien til dette. Dette har medført frustrationer og masser af latter.

En umættelig satelitgruppe af aktivister måtte udbrede budskabet i s-toget. Så de drog afsted, uddelte flyers og lavede quiz i toget.

Over and out
Pia og Kasper, GR

Egebjergskolen:
Egebjergskolen mødtes på det gamle KDAS kl. 8.00 og spiste morgenmad sammen og lavede en status opdatering og overordnet gennemgang af ugen. Vi sang et par sange, som Arne og Mette har lavet i anledningen. Stemningen var god, fælleskabsfølelsen var god.

kl. 9.00 brød vi op og tog til Tapeten, hvor hele kredsen samledes til stormøde og fællesmorgenmad. Her hørte vi Mortens tale og Jeanettes gennemgang af dagens forløb og strukturen under hele konflikten. De skal have stor ros, for deres evne til at tale os varme og motiverede.

Vi sang også Arne og Mettes slagsange, som ramte dybt hos mange.

Efter en kort summepause valgte hver skole sig ind på en af de aktioner, der skulle ske,  denne 1. lock out dag. Egebjergskolen valgte sig ind på flash mop- aktionen. Møde sluttede kl. 11.30. Vi holdt frokostpause til kl. 13.00

KL. 13.00 mødtes vi igen på det gamle KDAS og holdt planlægningsmøde. Vi planlagde onsdagens aktioner, delte os i grupper og lokationer. Derefter planlagde vi, hvordan og hvor vi skulle lave dagens flash mop- aktion. Så øvede vi aktionen i praksis akkompagnieret af Karen på tværfløjte.

Bagefter gik vi ud i onsdagens aktionsgrupper og aftalte nærmere for i morgen.

Kl. 14.30-15.00 var der opbrud mod Ballerup Station, hvor hele kredsen skulle mødes foran biblioteket, hvor der bl.a. blev udleveret refleksveste. Kl. 15.30 gik alle aktionsgrupperne i gang med deres aktiviteter.

Vi startede i Ballerupcentret foran Matas/Arnold Busch og nåede at synge en sang, før vi blev bedt om at stoppe. Vi gik selvfølgelig pænt ud. Næste sang blev sunget foran bibliotekets hovedindgang og derefter foran Lidl. Så gik vi ned til stationen og sang en sidste gang sammen med to andre skoler.

Klokken var lidt i fem, da vi brød op og gik hjem.

Senere på aftenen var 5 fra Egebjergskolen sammen med 7 andre lærere fra kredsen publikum ved TV2’s debatudsendelse om lock outen som blev vist i tv kl. 21.25.

Tak for en god dag, med massere af sang.

På Egebjergsskolens vegne
Aktionsgruppen.


Hedegårdsskolen:
Som aftalt på gårsdagens møde, mødtes vi kl. 7.15 på parkeringspladsen foran skolen og gik samlet til krydset Hold An Vej/Ballerup Boulevard, og stillede os i en menneskekæde, der gik fra krydset - forbi KAS Ballerup og så langt ned mod motorvejen, som vi kunne nå. Vi havde alle de gule veste på, så vi rigtigt kunne ses i trafikken.

Vi stod alle med store gule skilte. På skiltene stod alle de opgaver, vi, som lærere, udfører i vores job. Alle de usynlige opgaver, som folk glemmer, der også er en del af vores job.

Der blev kørt meget langsomt forbi vores skilte. Folk ville gerne se, hvad det var, vi stod med. Vi fik masser af sympati-dyt og tommelfingre, der vendte opad. Folk forstår og sympatiserer med vores kamp. Vi kvitterede ved at vinke, smile og ønske folk på cykel og gåben godmorgen.

Kl. 8.30 gik vi godt kolde tilbage til vores rum i Hedegaven til en velfortjent kop kaffe. Stemningen var høj, og vi havde alle et smil på læben – det havde været en god oplevelse. Fornemmelsen af, at vi har vores lokalbefolkning bag os i denne kamp, gav virkelig et boost til kampgejsten.

Da alle havde fået kaffe i kopperne, holdt vi et kort orienteringsmøde og tog en beslutning om, hvad fredagens aktion skulle indeholde. Vi besluttede at tilslutte os Højagers march til Måløv, under banneret ”vi vil gå langt for god undervisning” og ”dyt os på vej”, da vi jo syner af mere, jo flere vi er.

Vi besluttede at sætte alle vores læreropgaver på en tørresnor, så vi kunne tage dem med på den lange vandring. Det blev til mange meter med læreropgaver, der fredag skal luftes for Ballerups borgere.

Inden vi gik hjem mødtes pressegruppen og koordinerede og planlagde, og inden vi gik ud ad døren, kom et par tjenestemænd forbi med frugt, og løfte om en god frokost med øl og vand i morgen.

Tina

Rosenlundskolen:
Vi mødtes på UCC kl. 14 til forberedelse af dagens flash mob på Skovlunde st. Mange var friske på at danse, og dansen blev øvet igennem et par gange og tovholderne gennemgik deres ide med aktionen. Et par stykker styrede musikken, mens andre var skilteholdere eller delte flyers ud. Aktionen fungerede super godt og blev modtaget godt. Mange stoppede op, enkelte dansede med og vi blev filmet i stor stil. Det gav super god energi.

Vi blev enige om, at flash moben også skal bruges til fredagens morgenaktion, som muligvis bliver på Malmparken station. Vi snakkede også om, at bruge den onsdag i næste uge, når vi skal til Københavns Rådhusplads til Danmarks største flash mob.

Vi aftalte at holde et kort møde på Tapeten efter stormødet i morgen for at koordinere fredagens aktiviteter – hvem deltager i hvad?

Vibe

Rugvængets Skole:

Vi mødtes i Vestkirkens lokale, som de meget venligt havde lånt os. TAK! :o) Her blev der planlagt onsdagens og de kommende dages aktioner, skilte blev produceret og ideer opstod med f.eks. hjerter påsat vore veste med positive budskaber som " Jeg savner eleverne", "Jeg elsker at undervise", "Mit hjerte brænder for den danske model" m.m.

Kl. 14.00 tog vi opstilling foran La Quant på gågaden igen med banner, skilte og flyers og igen oplevede vi stor åbenbed og interesse fra folket på gaden :0)

Mange ældre spurgte ind til konflikten og også saglige smådebatter opstod..der i solen :0)

Tina

Højagerskolen:

Mødtes på Klima kl. 9:30. Jan orienterede om reaktionerne på gårsdagens aktion. Positiv respons fra kredsen. Nogle manglede gule veste. Der bliver købt flere.

Sorterede brevene til eleverne i ruter og delte dem ud. De, som ikke delte ud - Anja, AB og Jan gik i gang med at lave bannere til brug for fredagens aktion, som vil foregå langs Frederikssundsvej.

Flere skoler vil joine os fredag.

Vi mødes med de andre Ballerupskoler i morgen på Tapeten kl. 9:30.

Jens

Billeder fra dagen:

Billede 1    Billede 2    Billede 3    Billede 4    Billede 5
Billede 6    


Torsdag den 4. april - 3. lockoutdag

2. Stormøde for alle lockoutede i Tapetens Store Sal
Alle lockoutede lærere samt mange af de tjenestemænd, hvis arbejdsforpligtelse tillod det, var samlet til stormøde. Det var igen et fantastisk skue, og stemningen bliver simpelthen bedre for hver dag, der går, hvor surrealitsisk det ellers må være.

Morten startede med at give forsamlingen lidt flere ord med på vejen (se talen). Derefter tog Jeanette og Katrine (Ro) over og førte os igennem dels konfliktlånmodellen, dels de praktiske forhold. Mediegruppen ved Rune og Ole (Ro) havde nået at fremstille flere film over de første dages begivenheder - forrygende! - og de vakte stor begejstring i salen. Til slut var alle skolerne og C-BUR forbi talerstolen og fortalte om deres egne aktioner.  

Morten Refskov

Grantofteskolen:
Efter stormøde på Tapeten tog Grantofteskolen til Vestkirken hvor der blev planlagt fremtidige aktioner, vi lavede plakater, bannere og skilte, samt øvede morgendagens "Thriller"-dans. Efter det deltog vi i aktionen på Frederikssundsvejen.

Kenneth Flesner

Hedegårdsskolen:
Vi begyndte dagen til stormøde på Tapeten. Her blev vi præsenteret for endnu et par fantastiske slagsange og endnu en peptalk fra vores kamptændte formand Morten. Vi blev orienteret af mediegruppen om deres arbejde og fik set nogle af deres produktioner – de var fantastiske. Dernæst orienterede Jeanette om lånemuligheder samt dagens aktion i chokoladekrydset. Så kom skolernes kontaktpersoner på talerstolen og fortalte om en god aktions oplevelse. Det bød på mange gode historier og masser af grin og klapsalver. Ingen tvivl om, at Ballerups lærere er tændte og klar til kamp for deres fag.

Efter stormødet gik vi til vores lokale for at forbedrede dagens aktion samt planlægge næste uges aktioner.

Da vi ankom til lokalet havde vores skønne tjenestemænd sørget for at levere frokost og drikkevarer til os. Tidligere på dagen havde en OK-ansat været forbi tjenestemændene med hjemmebagte boller, men da vi jo ikke må komme ind på skolen pt., måtte de overbringes udenfor skolen.

Vi spiste frokost og holdt orienteringsmøde, inden vi gik til brainstorm, hvor mange nye tanker om fremtidige aktioner tog form. Efter endt møde blev vi enige om at producere lidt flere skilte til eftermiddagens aktion. Det blev til nogle meget sjove skilte med billeder af - ja tak til ”den danske model” og nej tak til KLs kyniske løgne.

Kl. 15 tog vi af sted til chokoladekrydset, hvor vi sammen med resten af Ballerups OK-ansatte og en del tjenestemænd fik opildnet bilisterne til at dytte og give os den opadvendte tommelfinger. Endnu en fantastisk aktion der viser, at Ballerups lærere brænder for deres fag, sprudler af iderigdom og i den grad er i stand til at vise fanen og holde den højt, når der er brug for det. Flot!

Tina

Rosenlundskolen:
Vi mødtes til stormøde på Tapeten. Igen holdt formanden en flot tale (lidt kortere end første dag), næstformanden informerede om praktiske forhold og konfliktlån, og der var forfattet nye gode sange. Når så mange mennesker er samlet indfinder kampgejsten sig ret hurtigt og da alle skolerne på skift fortalte om afholdte og planlagte aktioner blev den kun endnu større. Under stormødet lavede Rosenlundlærerne små flag til vores morgenboller, som skal deles ud fredag morgen.

Efter stormødet holdt Rosenlund et kort møde, hvor den endelige plan for fredagens aktion blev fastlagt. Cateringgruppen, som skal lave frokost fredag aftalte at mødes hos Nana, mens resten aftalte at mødes på Malmparken Station fredag morgen kl. 7.30. Herefter tog en gruppe ud på UCC og producerede skilte til eftermiddagens aktion, mens resten tog et break.

Vi mødtes til storaktion på Frederikssundsvej kl. 15.30, og igen indfandt der sig hurtigt en fantastisk stemning. Rosenlundlærerne sang og dansede, og Allan spillede lystigt på sin guitar. Dejligt var det, at også vores tidligere skoleleder Nils Danielsen, kom og deltog i aktionen. Generelt var der positive tilkendegivelser fra de mange bilister.

En rigtig god og vigtig aktion. Det giver et godt fællesskab mellem skolerne, at vi kombinerer de lokale aktioner med de store fælles.

Vibe

Grantofteskolen:
Vi fyrede vores danse flashmob af på Ballerup st. fra kl. 7-9. Vi havde i ugens løb indøvet et relativt simpelt dansenummer til MJ’s Thriller. Hver gang togede stoppede startede vi Thriller-temaet og først én, så to så tre og til sidst alle lærere faldt ind i dansen. Nogen kom ned af rulletrappen overfor 7-Eleven nogen kom indefra 7-Eleven andre fra perronen. Nogen havde kostymer med f.eks. monsterhænder eller kæder. Folk stoppede op og filmede på deres smartphones. Fed event og en sjov afslutning på 1. lockoutuge.

Kasper

Rugvængets Skole:
Vi mødtes til stormøde på Tapeten kl. 9.30 med alle vore Ballerupkolleger. Der startes ud med DLFs støtte/kampsang "Tidens strøm" og alle er stående.

Det er strømmet ind med mange sange, så vi tager én igen med det samme: "Texas Ranger MZ" der afstedkommer klapsalver og stor begejstring. Humøret er højt trods situationens alvor.

Dernæst træder vores formand Morten på podiet og holder en (kort :o)) tale. Der er ros til lærergruppen og til alle de aktiviteter der  er sat i gang: "Tænk hvis al den energi kunne bruges hvor den hører til - nemlig i klasseværelset!" "og tænk hvis vi havde nogle arbejdsgivere, der anerkendte denne energi og dette engagement!"

Morten Refskov sammenligner situationen med den samme følelse han havde ved World Trade angrebene: En følelse af at man ikke ved, hvad det er for en fremtid man går i møde...

Dernæst sang vi endnu en sang: "Ss-stol på os!" Mediegruppen kom derefter på banen og viste 4 film med aktioner.

Så var det Jeanettes tur på podiet og hun lagde ud med at fortælle om konfliktstøttelånet på en grundig og forståelig måde. Tak for det!

Jeanette fortalte endvidere at vi havde modtaget støtteerklæringer fra hele verdenen - også fra folk og organisationer i lande, som hun ikke ved hvem er, da hun ikke kender sproget! :0)

Til sidst sluttes der af med at der informeres om eftermiddagens aktion i Tomskrydset, samt de forskellige repræsentanter fra skolernes aktionsgrupper fortæller om hver skoles aktiviteter.

Rugvænget tager dernæst i Vestkirken og får arrangeret eftermiddagens aktion: Tørsvømning står på programmet!

Ved Tomkrydset tager alle lærere opstilling og der bliver vinket og smilet til de forbikørende biler. Der var fællessang og god energi.

Tørsvømningen vakte stor jubel og budskabet: "Tørsvømning pga lockout" samt "God svømmeundervisning kræver også forberedelse" gik klart igennem :o)

Dyt og vink gav ekstra kampgejst og blev belønnet med ekstra undervisning i tørsvømning og efter afsluttende fællessange gik vi hjem med et smil på læben.

Tina

Højagerskolen:

Fællesmøde på Tapeten. Morten orienterede generelt om situationen, Jeanette uddybede om konfliktlån.

Repræsentanter fra Ballerupskolerne fortalte om de aktiviteter, der er løbet af stablen i løbet af de første konfliktdage - Tour de Konflikt.

Dagens aktion foregår ved Chokoladekrydset kl. 15:30 Højagerlærerne skal iklædes kostumer fra Klima.

Aktionen ved Chokoladekrydset - krydset Frederikssundsvej/Ring 4 var en fest. Der var mange lærere, de fleste iført gul vest og skilte. Vi ankom i kostumer fra Klima med bannere, der sagde: Vi kan ikke normaliseres og Lærere har mange roller. Toms officials smed os væk fra foran deres fabrik, så vi gik mod Skovvej. Der var meget trafik og mange dyttede, vinkede og filmede. Meget positiv stemning.

Jens

Billeder fra dagen:

Billede 1     Billede 2     Billede 3     Billede 4     Billede 5
Billede 6     Billede 7     Billede 8     Billede 9     Billede 10
Billede11    Billede 12    Billede 13   Billede 14


Fredag den 5. april - 4. lockoutdag

Har haft en fantastisk morgen, hvor jeg kunne høre dytten og hujen fra Frederikssundsvej på min bopæl, har set GR danse thriller på Ball. St., været hos RU i Centrumgaden og deltaget i deres event om, hvad laverne ikke skal lave, når de skal undervise mere (hvor butikkerne donerer slik og blomster i lange baner til uddeling). Lige om lidt suser jeg lige forbi Bjarnes pølser og får undervisning af EG, før jeg hopper på toget til dagens møder i København.

Jeanette Sjøberg

Rosenlundskolen:
Vi mødtes på Malmparken Station kl. 7.30. Vi havde fået fat på en generator til musikken, men der var lidt problemer med stikket, så Jacob måtte køre efter en ekstra ledning – fedt at der hurtigt er nogen, der handler, når noget driller. Mange lærere havde bagt lækre boller og Lis Petersen, vores afdelingsleder kiggede forbi og fik en. Ca. 40 lærere dansede, delte boller ud og ønskede cyklister og passagerer god dag og god arbejdslyst. Generelt blev aktionen modtaget positivt, og igen blev der filmet og fotograferet lystigt.

Kl. lidt over 9 takkede vi af og kørte til UCC. Her blev der orienteret om næste uges planlagte aktiviteter tirsdag og torsdag og vi besluttede, hvad vi selv ville lave de øvrige dage:
- Mandag mødes vi kl. 7.30 ved krydset ved Skovlunde Centret og hilser på” vores egne forældre”. Herefter går vi rundt og deler breve ud til alle vores elever.
- Tirsdag kl. 7.00-9.00 på Roskildevej. Herefter stormøde på Tapeten  kl. 10 med efterfølgende kæmpe Harlem Shake.
- Onsdag deltager vi i den store flash mob på Københavns Rådhusplad. Vi mødes på Kultorvet og går samlet til Rådhuspladsen. På vejen laver vi vores flash mob. Andre skoler opfordres til at følges med os.
- Torsdag er der stor demo på foran Christiansborg.
- Fredag har vi foreløbig aftalt at holde fri. Mange er pressede af de yderligtliggende aktioner og i de familier, hvor begge forældre er lærere har det været en hård uge, hvor man har været udfordret på børnepasning og logistik.

Herefter arbejdede vi i mindre grupper med næste uges aktioner, mens nogle tog på indkøb. En enkelt gruppe fik en ny ide: At leje en studentervogn og køre rundt i. Vi må se om det bliver aktuelt, at arbejde videre med den.

Kl. 12 serverede cateringholdet en skøn frokost. Vi havde inviteret både vores tjenestemænd, sekretærer og ledere. Flere af tjenestemændene og sekretærerne kom, men ledelsen var optaget af at passe 0. klasser. De kiggede i stedet for over bagefter. Vi havde en hyggelig frokost med god stemning. De sidste gik kl. 14, hvilket også indikerede, at det har været en hård uge.

Vibe

Hedegårdsskolen:
Ja det var så den første uge af lockouten. Hvor længe skal vi mon være sendt ude for døren!

Vi mødtes Kl. 7.00 på parkeringspladsen foran Hedegårdsskolen klar til at marchere til Måløv St., sammen med deltagere fra mange andre lærere fra Ballerups skoler. Det var bidende koldt, men heldigvis havde vi solen på vores side også i dag.

Vi havde produceret tørresnore med vores budskaber hængt op 3 x 20 m, de fylder lidt i landskabet, og alle var klar til kamp. Det var lidt et kunststykke ikke at standse trafikken, når vi skulle over lyskrydsene.

Kl. 7.30 mødte vi de andre skoler ved Shell-tanken på Frederikssundsvej. Det var fantastisk at se det store optog af kollegaer, der kom gående mod os. Vi sluttede os til optoget og satte kursen mod Måløv. Igen var bilisterne med os og gav den fuld gas med hornet. Ved Måløv station var vi enige om, at endnu en aktion var fuldendt med stor stil.

Vi sluttede dagen af med rundstykker og varm kaffe efter turen hos en kollega. Det var super hyggeligt, og herefter var vi alle klar til en velfortjent weekend.

Tina

Rugvængets Skole:
Dagens aktion startede med banner og skilte, samt bordopstilling foran Lidl. Dernæst havde vi forskellige "forberedelseskasser" med, hvor skilte med eks. "Nationale test", "Elevplaner", "Undervisningsdifferentiering" var skrevet. Opgaven gik ud på at folk på gaden skulle hjælpe os med, hvad vi skulle prioritere, når nu vores forberedelsestid skal nedskæres i fht KLs udmelding. Folk ville gerne snakke, have forklaring samt støtte op om. De delte vores frustrationer, da de fandt ud af at der var begrænsning på hvor meget de måtte prioritere: Man havde kun 6 stemmesedler. De fleste ville slet ikke prioritere, da de ikke synes at noget af forberedelse skulle væk "I har jo brug for det hele, så vores børn kan blive ordentligt på"

Samtidig med dette blev der produceret små poser med skolekridt påtrykt sedler med "Vi savner børnene. Kærlig hilsen Lærerne" til den kommende mandags aktion.

Paradislik sponsorerede flere kæmpeslikposer med slik og blomstermanden ville give os gårsdagens blomster til uddeling. Tak for det!

På kredsens kontor lånte vil computer og printer, så vi kunne lave vores 200 sedler til uddeling med apps og hjemmesider undervisningsmuligheder, til  forældrene på gaden. På den måde kan deres lockoutede børn få lidt at lave derhjemme.

Tak for hjælpen med computer og printer, kaffe og ikke mindst varme(!) til Lars, Jeanette og Morten.

Tina

Højagerskolen:
Vi mødtes kl. 7:00 på Malmparken Station og gik til Måløv Station med banner: “Vi vil gå langt for eleverne“. Vi mødte mange skoler på vejen og der var meget trafik. Masser af sympati fra bilisterne.

På vej hjem mod Klima stoppede jeg lige i Ballerup og så en skole lave en Flashmop over “Thriller”.

Sen morgenmad med “Mümmelmann” og en Creme Likør. Klima ligger meget tæt på Aldi!

Jens

Billeder fra dagen:

Billede 1     Billede 2     Billede 3     Billede 4     Billede 5
Billede 6     Billede 7     Billede 8     Billede 9     Billede 10
Billede11    Billede 12