Tema & debat Folkeskolereform & OK13

Lock(out)bog, uge 3

Lockouten dag for dag

 

Mandag den 15. april

Hedegårdsskolen:
Vi mødte ind til en dag, hvor vi havde planlagt at møde eleverne. Det skal ikke være en hemmelighed, at vi var meget spændt på, hvor mange der ville dukke op, for vi har stort set ikke set nogen børn i vores område her i konfliktperioden.

Vi lagde ud med at holde møde, for derefter at gå i grupper og klargøre vores aktiviteret.

Vi havde bordfodbold samt bordtennis ude, vi havde en gruppe, der sad og sang og en gruppe, der stod for maling af tre store lockout malerier, som eleverne gerne måtte hjælpe os med at male. Det er tanke at disse malerier skal hænge på skolen som en lille reminder om denne tid.

Sidst men ikke mindst havde vi et fodboldhold, der havde udfordret de elever, der måtte have lyst til at spille mod os. Der blev ikke lagt fingre imellem – man spiller vel for at vinde.

Heldigvis kom der en hel del elever og hilste på. De savner også os – det var dejligt at høre, for vi savner også dem.

Vores ledelse havde møde med tjenestemændene, men besluttede, at de trængte til at blive luftet, så de kom på udflugt ned til os. Det var rart også at mærke ledelsens opbakning.

Så fik vi også besøg af 0. klasserne, der kom med deres pædagoger og børnehaveklasseledere. Det var rigtig dejligt at se dem.

Det var en skøn dag med dejligt vejr og et dejligt gensyn med vore elever og også nogle forældre, der valgte at komme forbi. Skønt med alt det liv og de tosserier som børn kan finde på.

Sådan en dag går det op for en, hvor meget man savner sine ”skole-unger”.

Tina
 
Højagerskolen:
Vi mødtes kl. 7:30 på Malmparken station.  Iført veste og gule hatte stod vi tavse, ivrigt læsende avis hver med et skilt, hvorpå der stod: VI VIL OGSÅ PÅ ARBEJDE.

9:30 var vi på KLIMA, hvor vi planlagde videre aktioner. Rundt om bordet stemningen temmelig flad , men vi var enige om, at vi ikke skulle give op. Vi skulle ikke havne lige hvor KL gerne ville have os, så vi planlagde:

Tirsdag morgen kl. 7:30 Ballerup Boulevard ved KAS med veste og bannere.

Onsdag d. 17 kl. 14:00 - 16:00 aktiviteter på Kirketorvet.

Torsdag d 18 kl.   13:45 boder ved Ballerup Rådhus.

Mandag d. 22: Skovvej kl. 8:30 - 9:30, derefter morgenmad på KLIMA.

Tirsdag d. 23: Fællesarrangement med andre skoler. Ikke planlagt.

Onsdag d 24: Tom klasse på stationen. Morgenhold møder kl. 7, eftermiddagshold kl.13:30.

Torsdag d. 25: Bytur for os selv fra kl. 13. Ender med havnerundfart og middag på restaurant.

Jens

Tirsdag den 16. april

Stormøde for alle lockoutede i Tapetens Store Sal
Alle lockoutede lærere samt mange af de tjenestemænd, hvis arbejdsforpligtelse tillod det, var endnu en gang samlet til stormøde. Stemningen bar selvsagt præg af, at vi nu har taget hul på lockoutens tredje uge, men det taget i betragtning, holder alle lærere humøret fantastisk højt.

Morten holdt endnu en tale, som især forholdt sig til den frustration og modløshed, som alle føler (se talen). Herefter så vi en række film, som gav anledning til smil og latter, og Jeanette informerede om de mange praktiske forhold. Til slut var der en "tour de lockout" og mulighed for at stille spørgsmål eller komme med indlæg. Dertil kom morgenbrød, fantastiske fællessange skrevet af medlemmer og masser af sammenhold.

Endnu en flot fælles dag! 

Morten Refskov


Grantofteskolen:
Fælles demo på Ballerup Boulevard. Vi mødtes kl. 7.00 ved Tapeten og gik samlet til broen over Ballerup Boulevard. Der hængte vi vores to store bannere op og stod med vores skilte iført gule veste og vinkede til vi fik ondt i armene. Fik rigtig mange opmuntrende dyt og vink fra bilister.

Derefter var vi til stormøde på Tapeten fra kl. 9.30-12.00. Der var morgenbrød og kaffeJ

Kasper

Rugvængets Skole:
Kæmpestor fælles aktion med Ballerups lærere på Ballerup Boulevard i morgentimerne fra kl. 7.30-8.30. Igen en fin oplevelse med morgenfriske cyklister, bilister og gående, der ønskede os god kamp!

Dernæst stormøde på Tapeten, hvor vi indledte med "Tidens strøm" og dernæst "Dybt indeni" forfattet af en endnu en kreativ lærer :0)

Lockouttale ved Morten, vores formand, der talte om modløse følelser, at møde ubehagelige fordomme og masser af mistillid. "Vi har folkets opbakning, men dybest set er det kun os selv der forstår hvad konflikten reelt går ud på".

Mortens tale er præget af frustrationer, men samtidig udtrykker han også, hvor stolt han er over at være lærer i Ballerup sammen med os!

Morten læser dernæst op fra et brev fra Anders Bondo som KL har skrevet, hvori de "appellerer" til at vi giver os, at det er vores skyld og at DLF tager deres medlemmer som gidsler samt forældre og elever i Danmark!

FØJ!

I dag har vores formand og Ballerups borgmester mødtes og udformet en pressemeddelelse med overskriften "Kom tilbage til forhandlingsbordet".

Dernæst refererer Morten igen til en frustreret Bondo på slotsparken i onsdags: "Vi er trætte af den teknokratiske styring. Vi vil ha´ demokratiet tilbage. Hvis I ikke kan forstå det, så smider vi jer ud!"

Fremadrettet skal vi nu være mere fokuserede på de fælles aktiviteter, der giver energi og neddrosle de mere lokale. Vi skal også være gode til at passe på os selv og tage 1-2 aktionsfrie dage og dernæst give den fuld gas de andre dage.

"Konflikten er svær at stå igennem, da vi ved, at vi kommer ud med noget ringere i fht. det vi kom fra, men én ting er sikkert. Vi kommer til at være styrket i solidaritet og fællesskab. Sammen er vi stærke!"

Mediegruppen kom nu på banen og viste forskellige film, bl.a. en rigtig cool rap "Ziegler og Corydon rap" og "Samtale og forståelse", hvor en lærer er træt af at alle har en mening om hans job, så derfor går han nu rundt på forskellige arbejdspladser og liiiige fortæller dem, hvordan de skal udføre deres arbejde :0)

Jeanette orienterer nu praktisk om de kommende aktioner og appellerer også til os om ikke at miste modet og blive til en"selvynkende-klynkende offergruppe..så heller blive vrede igen. Det er der mere energi og handling i!!!!

Dernæst nyt fra koordineringsgruppen, hvor Lars og Gitte fra Rugvænget repræsenterede os på fineste vis med god retorik og fin film om ugens aktioner.

Jeanette lukkede ballet ved at fortælle om alle de støtteerklæringer, der stadig strømmed ind, bl.a. også fra Renovationsmedarbejderne: ""Vi er med jer lærere..bare sig til, hvis KL skal have leveret skrald..til døren!" :0)

Vi afsluttede dagen med "En tænkende lærers spørgsmål"

VI er DLF!!!

Tina

Højagerskolen:
Igen kl. 7:30. Stod ved KAS på Ballerup Boulevard med veste og bannere.  Bilisterne viste igen stor velvilje, lidt imod forventning idet pressen dagligt giver os dårligere meningsmålinger.

Den lidt matte stemning afspejlede sig også ved det følgende stormøde på Tapeten. Folk var vrede og frustrerede over specielt vores arbejdsgiveres - Kl - behandling af os. En enkelt taler gik så langt som at antyde at vi skulle lægge os ned og sige at det var det.

Personligt mener jeg, at så er vi lige der hvor KL vil have os. Og så vinder de. Og det skal de ikke. Vi skal have is i maven, også selvom det virker lidt menings - og udsigtsløst. Jeg synes at vi - som Jeanette sagde, skal kanalisere vores vrede og afmagt over i noget konstruktivt. Og så i øvrigt tage os af hinanden.

Jens

Billeder fra dagen:

Billede 1    Billede 2    Billede 3    Billede 4    Billede 5
Billede 6    Billede 7    Billede 8    Billede 9    Billede 10
Billede 11  Billede 12   Billede 13  Billede 14  

 

Onsdag den 17. april

Grantofteskolen:
Vi mødtes kl. 9.00 i Vestkirken. Vi blev mødt med morgenbrød, basser og en solidaritetssang fra vores tjenestemænd og SI-pædagoger. Det lunede og humøret steg et par grader.

Efter morgenmaden brainstormede og diskuterede vi vores bidrag til Lockout-festen imorgen foran Ballerup Rådhus. Vi blev enige om at vores "stand" skal have et fagligt indhold.

Der vil således være en mindre fodboldbane (3-mands bold), hvor man kan komme og skyde på sin lærer. Der vil være boder med dansk, engelsk og matematik-opgaver. Opgaver hvor man bevæger sig såsom hinkeruder mv. En gruppe tegner med kridt på jorden "isbjerget" med en lærers arbejdsopgaver. Og endelig vil en gruppe dele æbler ud til forbipasserende bl.a. medarbejdere på rådhuset med en lille positiv hilsen a la: "Vi glæder os til samarbejdet efter lockouten".

Efter brainstorm og planlægning. Stod vi alle i rundkreds. På skift gav vi udtryk for hvordan vi har det og hvordan og hvor meget vi bør aktionere i de kommende uger. Stor tilslutning til store fælles aktioner såsom dem vi deltog i på rådhuspladsen, på Roskildevej og Christiansborg og til sociale arrangementer, hvor vores tjenestemænd og SI-pædagoger også kan deltage.

Aktionsgruppen lagde på den baggrund en foreløbig plan for de næste uger.

Herefter mødtes vi kl. 13 med vores tjenestemænd, SI-pædagoger mv. på Café La Cucina i gågaden til snak og hygge.

Kasper

Højagerskolen:
Kirkepladsen Ballerup kl. 14:00. Undervisningsrelevante, pædagogiske leje med publikum fra den italienske cafe. Folk klappede, det var dejligt forårsvejr og det var sjovt.

Det gav også anledning til lidt alvorssnak om hvor vi egentlig var i konflikten og hvad vi skulle gøre. Jeg tror at den overvejende indstilling var, at hvis vi giver op nu, kunne vi lige så godt have gjort det fra begyndelsen.

Efter aktionen dryssede vi ned til stationen hvor pædagoger havde lavet solidaritetscupcakes. Hyggeligt og godt.

Jens


Billeder fra dagen:

Billede 1    Billede 2    Billede 3    Billede 4    Billede 5
Billede 6    Billede 7    Billede 8    


Torsdag den 18. april

Lundebjergskolen:
Startede med en super positiv vinkel - besøg på Boropgård Gymnasie med Lockout kager til gymnasielærerne med stor tak for deres støtte. De var bare så begejstrede - de synes vi er seje og at vi skal fortsætte kampen - sådan!

Boderne på pladsen foran Ballerup Rådhus:

Der var lidt "ged" i programmet for opstillingen - og den måde scenen stor på - men det gik fint med at finde alternative pladser - og alle havde gjort sig umage for at få en hyggelig bod.

Vi have et bord med 60 små skilte med vores arbejdsopgaver - ud over undervisningen altså. De samme skitle var sat fast på en poncho som "gik rundt" på pladsen. Vi udleverede små poser med skolekridt og røde sløjfer - et hit blandt både de voksne og børnene. Vi havde farvet kridt med, og 3 børn fra Lundebjergskolen tegnede sammen med en del af lærerne på pladsen - opgaver spørgsmål o.s.v. Vi havde også en stander med undervisningsbøger hængt op i 4 lag - vi bruger dem jo ikke! Senere åbnede en bod med mulighed for at få lakeret negle (i alternative farver!) med teksten - Lock-outet.

Det blæste en halv pelikan - og vi tøjrede det hele så godt som muligt - så det gik alligevel.

Fin musik fra scenen og gode taler.

Næste uges program har Trine i morgen, så ved vi hvordan vi takler det hele.

Tak for i dag - rigtig god weekend til alle ;o))

Anni


Hedegårdsskolen:
Så kom dagen for vores store fælles lockout event på Ballerup Rådhusplads. Der var lagt op til et arrangement med masser af aktiviteter, taler og musik. Vejret var med os endnu en gang om end det stormede noget.

Vi havde besluttet at lege ”kryds og bolle stafet” samt sjippe med de børn, der kom, andre byggede broer med skumfiduser og spaghetti, nogle pustede sæbebobler, der var nogen der delte æbler ud, der var fodbold- og hockey baner, så der var rigtig mange aktiviteter, og det hele summede af liv.

Der var et par rigtig gode taler af hhv. formanden fra BAFE, der havde elevernes synsvinkel på lockouten, samt en forælder fra Rødovre, der havde forældresynsvinklen på lockouten. Rigtig dejligt at høre deres tanker og holdninger til det hele.

Blandt alt dette kom The Lockouts og spillede for os. Et dejligt professionelt band, der spillede god musik krydret med de rette humoristiske lockout tekster. Til lejligheden indspillede vi en video til deres nye nr. ”the lockout slide”.

Også de søde udklædte klimabørn kom og sang deres sange fra ”Alice i eventyrland”.

En rigtig god dag. 

Tina

Højagerskolen:
Aktion på parkeringspladsen foran Ballerup Rådhus. I lyset af det gode forhold mellem rådhuset og Ballerup Lærerforening - som dog stadig er vores arbejdsgiver, og dermed vores modpart, var der enighed om bare at gøre opmærksom på vores tilstedeværelse.

Det antog karakter af en stor markedsplads. Teatergruppen KLIMA underholdt, gruppen “the  Lockouts” spillede, der var trommespil på gulvspande, kageboder, sandposedart, kartoffelknusemaskine og uddeling af slik og æbler. Borgmester Jesper Würtzen gik rundt på pladsen og snakkede med folk.

Der var temmelig mange lærere i gule veste men ikke mange børn. Man havde gjort sig anstrengelser for at eleverne skulle vide at vi var der uden at henvende sig direkte. Facebook, opslag i ikke officielle bygninger og almindelig mund til mund var brugt, men man talte om at rutinerne hos eleverne nok var noget med at sove længe og bruge tiden på computerspil og sådan.

Næste aktion for Højager: Mandag morgen kl. 8:00 foran skolen på Skovvej.

Jens


Billeder fra dagen:

Billede 1    Billede 2    Billede 3    Billede 4    Billede 5
Billede 6    Billede 7    Billede 8    Billede 9    Billede 10
Billede 11  Billede 12   Billede 13  Billede 14  Billede 15
Billede 16  Billede 17   Billede 18  Billede 19  
 

Fredag den 19. april