Tema & debat Folkeskolereform & OK13

Lock(out)bog, uge 4

Lockouten dag for dag

 

Mandag den 22. april

Hedegårdsskolen:
Mødtes med andre Højagerkolleger foran skolen kl. 8:00. Svært hyggeligt, men sparsom trafik. Der plejer ellers at være temmelig stoppet til på Skovvej mellem 8 og 9, men trafikradioen havde også talt om tendens til restferie tidligere på morgenen.

Man - ledelsen? - havde stillet kaffe og basser op på neutralt område. De var også ude og hilse på.

Kl. 9 tog vi til Base Camp KLIMA og fagligt møde. Vi diskuterede længe om tiden efter afslutning på konflikten. Flere muligheder:

Enten lægge os helt ned og arbejde helt og kun efter de regler, vi bliver dikteret.
Eller arbejde videre efter O 08 indtil nye regler træder i kraft.
Eller få en lokal Ballerupmodel med baggrund i det kommunale selvstyre.
Eller få en helt lokal aftale på de enkelte skoler.   

En afsluttende kommentar var, at vi reelt ikke ved, hvad der rammer os, så det er svært at tage stilling. Men at vi bør ruste os til det værst tænkelige, nemlig at vi bliver sat helt udenfor enhver beslutningsproces.

Et er dog sikkert: Det bliver aldrig det samme at være lærer igen.

Jens

Egebjergskolen:

Når tjenestemænd indenfor føler sig udenfor pga KL-lockout.
En tjenestemands fornemmelser på en lockoutdag.

Undren, vrede, frustration og store mængder af forsvundet respekt for dem, der burde leve af respekten  - nemlig tidligere socialt funderede politiske repræsentanter.  En let undren over at den ny dagligdag ikke føles mere dagligdags selv om det nu er 15. dagen – tværtimod.

Den følelse er sikkert fælles blandt de fleste af os undervisere  i skolen, uanset lockout eller lockin status.

Men oplevelsen af en påtrængende – næsten larmende - stilhed og væren alene og outsidet, det er nok mest tjenestemændenes.

En tom parkeringsplads, en ensom vandren mod en låst dør, en træden ind i et ”Palle alene i verdenen univers”, en påtrængende stilhed og ro for både ører og øjne. På trods af den øredøvende ro, kan det godt være svært at fokusere på ”de stille opgaver”. Det føles faktisk nemmere at rydde op og flytte rundt på ting.

Til morgenmøder og fælles frokost får vi talt om det, der optager os mest – lockouten. Heldigvis. Det føles nødvendigt og rart.

Når vi alle sammen mødes til fælles aktioner – tjenestemænd og lockoutede – er det livgivende at være med i den fælles puls som fællesskabet giver. Det giver gejst at være mange og fælles om det man gør og føler. Bagefter føles det endnu mere forkert at vende tilbage til det eneste sted, der ikke sker noget, der rykker – nemlig på skolen.

Fra en frustreret og temmelig indelukket tjenestemand på Egebjergskolen


Billeder fra dagen:

Billede 1    Billede 2    Billede 3    Billede 4    


Tirsdag den 23. april


Lundebjergskolen:
- Nogle stykker mødtes fra kl 11 og malede klemmer og fik dem hængt op, både i Skovlunde centeret og ved stationen.

- Til mødet blev der opfordret til at møde op til forældredemonstrationen i morgen, onsdag kl. 8.15 på Rådhuspladsen

- De fremmødte har fået udleveret 5 postkort, som skal skrives til i morgen og afleveres til Trine. Hun sender dem samlet afsted.
Postkortene skal indeholde en af følgende budskaber:
1) En god løsning på konflikten skal tilgodese begge parter
2) Vi skal sikre 9.-10. klasserne deres afgangsprøver
3) Konflikten har store omkostninger - både her og nu og for folkeskolens fremtid

- Der blev talt om hvad pengene som Staten tjener på lockouten skal bruges til efterfølgende. De BØR jo gå til skoleområdet. Der kom følgende forslag:
1) Lønforhøjelse til de overenskomstansatte lærere
2) Nye bærbare til lærerne
3) Efteruddannelse/kurser
4) Udvikling af skolegården
5) Indretning af individuelle arbejdspladser til lærerne

- Til sidst blev der talt om, hvad vi gør når vi engang kommer tilbage igen. Alle var enige omkring fælles fodslag på skolen, og at det der skulle være gennemført af undervisning og diverse møder i den lockoutet periode ikke rykkes, men aflyses.

Henna


Egebjergskolen:
Fællesmøde + kollegahygge i privat have

Mødetid: kl. 9.00-12.00, Sted: KDAS lok. 106, blok 1

Emner til drøftelse:

Hvordan kommer vi tilbage på skolen igen? - udsigter og bekymringer. Ikke mindst for de hårdest ramte elever – børn med diagnoser og andre særlige udfordringer.

Der var masser af følelser som vrede, frustration, modløshed og bekymring.

Vi var glade for en rutine for ugen med sammenhængende dage uden events og faste ugedage med aktiviterer. Enighed om at fortsætte aktionerne.

Godt med samtaler i mindre grupper. Bekymring for de mest økonomisk udsatte familier.

Vrede over den negative medieomtale – det politiske skred.

Vi skal modtages med glæde, ledelsen skal vise positivitet.

Helst en blid opstart med elever i få timer og tid til at mødes for at tale sammen.

Vi skal falde til i rollen/jobbet igen. Få snakket tingene igennem.

Vi skal ikke kun tænke på eleverne men også vores egen situation!

Konkrete bud på 1. skoledag, debat om forventningen frem til sommerferien – forskellige holdninger.

Hvilke processer, mener vi, skal igangsættes i forhold til skolens ændrede virkelighed?

Vi har et skift af skoleleder oveni alt det hér….!

Resten af dagen gik med Grill-hygge i privat have

Lene


Billeder fra dagen:

Billede 1    Billede 2   Billede 3

    

Onsdag den 24. april


Stormødet på Tapeten:
Vi afholdt det første store fællesmøde for alle medlemmer; lockoutede og ikke-lockoutede overenskomstansatte samt tjenestemænd.

Det var et rigtig flot møde med stor tilslutning, fællessange og livemusik. Formandens tale kan ses her.

Morten Refskov


Billeder fra dagen:

Billede 1    Billede 2   Billede 3    Billede 4    Billede 5     

Billede 6 


Torsdag den 25. april


SÅ KOM REGERINGSINDGREBET!


Billeder fra dagen:

Billede 1