Pensionister Ny som pensionist

Arrangementer

Hvert år i januar måned indkaldes til et fagligt møde for pensionisterne. Det afholdes i foreningens ejendom på Bydammen 9 i Ballerup. Her vælges et aktivitets-/arrangementsudvalg, som planlægger 3 – 4 arrangementer årligt. Desuden vælges hvert andet år 2 repræsentanter + 2 suppleanter til det forpligtende kredssamarbejde ”Hovedstaden Vest”.