Pensionister Ny som pensionist

HUSK

ATP/LD

Når du bliver folkepensionist, har du ret til ATP. Du modtager normalt et brev herom. Vær opmærksom på om du modtager brevet. Pensionen kan efter ønske udbetales fra 60 år.

 

Skat

Det kan være hensigtsmæssigt af få ændret sin forskudsregistrering pga. ændret indkomstgrundlag.

 

Eterløn

Hvis du er berettiget til efterløn, skal du i god tid rette henvendelse til A–kassen.

 

Forsikringer

Vær opmærksom på, at nogle forsikrings- selskaber har nedsat forsikringspræmien for seniorer.

 

Gruppeliv

Som førtidspensionist kan du vælge, om du vil fortsætte i foreningens gruppelivs- forsikring, til du fylder 70 år, eller om du vil ophæve den.

 

Medlemskort

Du kan udskrive dit medlemskort fra dlf.org - ”min side”. Kortet kan give rabat ved ex. museumsbesøg i ind- og udland.