BLF's høringssvar til 'Justeret ressourcetildelingsmodel'

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 29. maj 2017, besluttet at sende forslag til justering af ressourcetildelingsmodellerne for skoler og Ballerup Fritidsordning (BFO), herunder bilag 5 til styrelsesvedtægten i Ballerup Kommune i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer m.v.

 

Endnu en høring om ressourcetildeling, endnu et svar fra Ballerup Lærerforening.

Læs høringsmaterialet

Læs Ballerup Lærerforenings høringssvar

Fra svaret:

"Vi ønsker indledningsvis at understrege, at vi som altid forsøger at komme med konstruktive bud på, hvordan vi kan anvende skolevæsenets forhåndenværende ressourcer mest optimalt. Men vi tillader os i samme åndedrag at påpege, at den foreslåede ressourcetildelingsmodel i sig selv blot fordeler den samme pose penge, som efter vores opfattelse er for lille til at forløse de politiske ambitioner for vores skolevæsen: Lærerne er for få, og opgaverne er for mange."    

 

Emner

Målgruppe