Høringssvar til 'Budget 2018-2021'

Ballerup Lærerforening har afgivet høringssvar til kommunens forslag til 'Budget 2018-2021'.

 

Så har vi afgivet et høringssvar til kommunens budgetforslag, som i store træk er "ufarligt" på vores område (det er vel valgår).

I vores høringssvar forholder vi os især til antallet af lærerstillinger, varetagelse af den understøttende undervisning og forkortelse af skoledagens længde.

BLF's høringssvar

Høringsbrevet + budgetforslaget

Emner

Målgruppe