Tak for en herlig GF19

Som altid en eftermiddag og aften i traditionernes tegn med politisk debat og hyggeligt samvær.
Img 1067

Tak for endnu en generalforsamling, som I gjorde til en herlig én af slagsen!

Materialet (billeder, mundtlig beretning, referat etc.) fra generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden, og resolutionerne er sendt til borgmesteren.

Det er altid en stor oplevelse at være en del af Ballerup Lærerforenings ordinære generalforsamling. Og i år var bestemt ingen undtagelse. 

Vi bilder os ind at kunne mærke, at mange medlemmer fortsat tillægger det stor værdi at kunne mødes på tværs af skolerne – måske endnu mere i en tid, hvor vi bliver presset massivt på alle parametre.

Som jeg sagde i forbindelse med åbningen af generalforsamlingen:

"Solidaritet starter med én selv, og et fællesskab er aldrig stærkere end kædens svageste led.

Vi må derfor alle tage et ansvar for at bringe oplysning, kultur og tradition videre til den næste lærergeneration. Og det er præcis her, hvor hvert enkelt medlem har en vigtig opgave i at møde nye kolleger med en udtalt forventning om, at man selvfølgelig engagerer sig i fællesskabet og er medlem af sin fagforening: Danmarks Lærerforening.

Og - i det omfang man kan finde kræfter til det - deltager i faglig klub, til fagforeningsarrangementer-, -kurser og -konferencer og i generalforsamlinger som i dag.

Det har I taget jer tid til. Det er vigtigt. Og det er vi i Styrelsen rigtig glade for."

Med udtalt tak for tilslutningen til generalforsamlingen og opbakningen i det hele taget!   

På Styrelsens vegne

Morten Refskov

Emner

Målgruppe