Høringssvar til 'Budget 2020'

Ballerup Lærerforening har afgivet høringssvar til Ballerup Kommunes 'Budget 2020'

 

På grund af Folketingsvalget blev de overordnede økonomiforhandlinger om kommunernes økonomi udskudt, og det har betydet, at kommunalbestyrelsen i år har en budgetproces, som afviger noget fra normen.

Vi har derfor af to omgange afgivet høringssvar til budgettet, hvis samlede materiale kan tilgås på kommunens hjemmeside her.

Ballerup Lærerforenings høringssvar: 

1. Høringssvar vedrørende ’Budget 2020 - omprioriteringspuljen’

 

2. Høringssvar vedrørende ’Budget 2020 - specialområderne’

 

Emner

Målgruppe