BLF's vision

Strømpilen - Ballerup Lærerforening i nutid og fremtid

Ballerup Lærerforening arbejder ud fra nedenstående vision, som blev vedtaget første gang på den ordinære generalforsamling i 2013 og siden er blevet revideret at Styrelsen i foråret 2015:

Strømpilen - Ballerup Lærerforening i nutid og fremtid