Kontingent

 

Pr. 1. januar 2015

For medlemmer som HAR taget konfliktlån, er tjenestemand eller nyt medlem :

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt
1 Lærere 100+420 kr./md + 135 kr./md 655 kr. om måneden
2 Børnehave-klasseledere 100+420 kr./md + 135 kr./md 655 kr. om måneden
         
4 Pensionister 71 kr./md + 25 kr./md = 576 kr. halvårligt
6 Særlige medlemmer 94 kr./md + 65 kr./md = 477 kr. i kvartalet
         

For medlemmer som IKKE har taget konfliktlån:

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt
1 Lærere 100 kr./md + 135 kr./md 235 kr. om måneden
2 Børnehave-klasseledere 100 kr./md + 135 kr./md 235 kr. om måneden
         
4 Pensionister 71 kr./md + 25 kr./md = 576 kr. halvårligt
6 Særlige medlemmer 94 kr./md + 65 kr./md = 477 kr. i kvartalet
         

Nærmere forklaring kan findes her.

Fraktion 5 (lærerstuderende) har deres egen landskreds. Kontingent til DLF fastsættes af DLF´s kongres, mens det er Ballerup Lærerforenings Generalforsamling, der fastsætter kontingentet i BLF. Medlemskabet er for nyuddannede gratis de første tre måneder.


Der er mulighed for at søge kontingentnedsættelse ved ledighed / orlov / barsel. Ansøgningsskema kan rekvireres på Kredskontoret, og det er DLF der i givet fald bevilger en eventuel nedsættelse.

Har du spørgsmål i forhold til kontingentet, bedes du rette henvendelse til kassereren: vila@dlf.org