Politik BLF mener

2000

Generalforsamlingsvedtagelse om fleksibel årsnorm og selvstyrende team
Ballerup Lærerforening støtter igangsættelse af fleksibel arbejdsplanlægning i team på de skoler, hvor pædagogisk råd har anbefalet dette for hele eller dele af skolen.

Formålet med fleksibel arbejdsplanlægning er at give lærerne et større råderum og dispositionsret over indholdet og strukturen af undervisningen og dermed sikre et kvalitetsløft af undervisningen og en større arbejdsglæde. Der er dog visse forudsætninger, der er nødvendige for at fleksibel arbejdstilrettelæggelse kan sættes i gang på et forsvarligt grundlag.

Det er en forudsætning:
- at der er indgået aftaler om rammerne og løntillægget mellem BLF og kommunen/skolelederne herunder
- at de nødvendige ressourcer er til stede.
- at der i forbindelse med indførelsen af fleksibel arbejdsplanlægning kommunalt og på den enkelte skole er udarbejdet handleplaner for indførelsen af de nødvendige mødefaciliteter og lærerarbejdspladser.
-at fleksibel arbejdsplanlægning er hele skolens projekt.

Dette indebærer, at pædagogisk råd skal anbefale projektet og nøje følge og evaluere projektet. Omfanget af deltagelse afgøres på den enkelte skole - at samarbejdsudvalget på skolen har vedtaget retningslinjer for arbejdets tilrettelæggelse og fordeling, og at teambegrebet er veldefineret på skolen. Samtidig er det nødvendigt, at den enkelte lærer og det enkelte team har en sikkerhed for gode arbejdsvilkår. Dette indebærer, at arbejdsopgaverne og tidsressourcerne er veldefinerede og tildelt for et år ad gangen, og at den enkelte lærer har et grundskema, som kun kan ændres efter aftale.

Det er endvidere nødvendigt, at der på den enkelte skole afsættes tid til efteruddannelse i at arbejde i team. Ressourcer til dækning af vikararbejde i forhold til ikke planlagt fravær skal fortsat administreres og fordeles af skolens ledelse. Under disse forudsætninger kan Ballerup Lærerforening anbefale iværksættelse af fleksibel arbejdsplanlægning.

Vedtaget på generalforsamlingen i marts 2000