Generalforsamlingen Generalforsamlingen 2008

Valg

Formand: John Jensen (genvalg)
Næstformand+kongresdelegeret: Niels Kjeldsen (genvalg)
Kongresdelegeret: Jeanette Sjöberg (nyvalg)
Suppleanter for kongresdelegerede: Barbare Budtz (nyvalg), Lars nilson (genvalg) og Georg Rasmussen (genvalg)
Kasserer: Lars Nilsson (genvalg)
Revisorer: Frank Vedel (genvalg) og Kim Salkvist (genvalg)
Suppleanter for revisorerne: Anne Olsen (genvalg) og Hans Claudi Hansen (genvalg)
Fanebærer: Peter Hess-Nielsen (genvalg)
Suppleanter for fanebæreren: Pia Scharffenberg (genvalg) og Arne Clausen (genvalg)

BLF har tre kongresdelegerede. Den ene post gik automatisk til formanden.
Generalforsamlingen vedtog med over 2/3 flertal, at den anden post automatisk gik til næstformanden. Hermed undgik man den situation, at man først "tilvælger" en næstformand og efterfølgende "fravælger" vedkommende igen, hvis man har mere tillid til at andre kan repræsentere kredsen i kongressen. Denne situation undgås ved at koble valget af næstformand sammen med valget af den ene kongresdelegerede - ligesom med formandsposten.