Generalforsamlingen Generalforsamlingen 2009

Beslutninger

Hvad blev vi enige om?
Vi vedtog:
En henvendelse til Ballerup Kommune om lønaftalen
En ny lønpolitik for kredsen
En henvendelse til Ballerup Kommune om lejrskoler
En henvendelse til Ballerup Kommune om det psykiske arbejdsmiljø

Vi godkendte:
Den samlede beretning
De tre regnskaber (som fremlagt)

Vi vedtog:
Frikøb, honorarer og ydelser (som foreslået)

Vi fastsatte:
Kontingentet for 2010 (uændret som foreslået)

Læs også referatet.