Generalforsamlingen Generalforsamlingen 2009

Formandens mundtlige beretning

Formandens indledningstale
Formanden indleder den del af generalforsamlingen, hvor vi behandler beretningen. Under dette punkt følger vi op på året siden sidste generalforsamlling og lægger linjen for det kommende år.
Formandens mundtlige beretning