Hovedstyrelsesvalg

Hvert 4. år er der valg til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse.