Hovedstyrelsesvalg Hovedstyrelsesvalg 2015

Morten Kvist Refskov

A Internet

Valggrundlag

Mit valggrundlag i sin fulde udgave (omfattende)  

Valggrundlaget som diasshow

 

Suppleanter

1. suppleant: Ole Porsgaard, kredsformand Lyngby-Taarbæk (22)

2. suppleant: Cinna Vollmond, næstformand Frederiksberg (12)

 

Stillere

Liste over stillere og suppleanter

 

Anbefalinger

Jørgen Alfastsen, lærer på Skovlunde Skole, Ballerup:

"Morten har en bred spændvidde, så han den ene dag kan stå på en talerstol og holde brandtale og den næste dag sidde i detaljerede forhandlinger med kommunens forhandlere om tekniske detaljer, samtidig med at han har en god fornemmelse for, hvor de umistelige kronjuveler er, så beholder han overblikket og har god sans for, hvor muligheder og balancen skal ligge, når man skal til at slå det sidste søm i."

Mette Hedegaard, lærer på Nyager Skole, Rødovre, og kommunalbestyrelsesmedlem i Ballerup:

"Som lærer og kommunalpolitiker i Ballerup Kommune, oplever jeg igen og igen, hvordan Morten forsvarer lærernes arbejdsvilkår og samtidig er en kompetent, konstruktiv og seriøs forhandler i forhold til kommunen."

Frederiksberg Lærerforening

"Morten Refskovs indstilling til det fagpolitiske arbejde bygger på solidaritet, styrkelse af kollektive aftaler, sikring af fælles, bedre vilkår - og frem for alt en vilje til at sætte handling bag ordene."

Ole Porsgaard, Lyngby-Taarbæk Lærerforening

"I bladet Folkeskolen og på kongressen i DLF har Morten i markante indlæg præsenteret nogle skarpe analyser, og han står altid fast på de solidariske løsninger til gavn for alle medlemmer, hvilket efter min mening er fundamentet for enhver fagforening. Morten er desuden både pragmatisk og konstruktiv, når meningerne brydes, og han sætter ord på udfordringerne i debatten som ingen anden - og trækker ofte debatten op med blik for en større sammenhæng."

Gitte Mailand, lærer på Hunderupskolen, Odense:

"Nu har vi mulighed for at stemme på en kandidat, der fremadrettet med ny energi og en konstruktiv tilgang fører NEJ stemmerne helt ind i maskinrummet af vores fagforening - ind i DLF’s hovedstyrelse."

Lene Junker, lærer på Rosengårdsskolen, Odense

"Vi har i den grad brug for ny energi, kritisk tilgang, og friske øjne. Disse egenskaber besidder Morten Refskov, formand for Ballerup Lærerkreds. Derfor er jeg stiller for Morten Refskov og anbefaler at stemme på ham."

Lars Nilsson, lærer på Østerhøjskolen og kasserer i Ballerup Lærerforening: 

"Morten har modet og visionerne til at forandre foreningens defensive profil, og samtidig er han garant for, at foreningen til stadighed forsvarer lærernes arbejdsvilkår og derfor ikke indgår i aftaler, som ikke er gode nok."

Kasper Mortensen, lærer på Østerhøjskolen, medlem af Ballerup Lærerforenings kredsstyrelse

"Morten er noget så sjældent som en stærk fagforeningsmand med markante, fremsynede pædagogiske holdninger. Han spænder vidt og sætter sig grundigt ind i folkeskoleverdens mange forskellige områder med engagement og blik for kompleksitet og nuancer. En stemme på Morten er også en Nej-stemme til OK15. En stemme jeg er sikker på, Morten vil give vægt i den nye hovedstyrelse."

Enhedslistens Lærernetværk

"En fortsat dynamisk udvikling i landets største lærerforening kræver at alle væsentlige synspunkter i baglandet er repræsenteret i ledelsen."

 

Øvrige dokumenter

Kort præsentation som A4-flyer (udskriv på begge sider)

 

Artikler og indlæg

Jeg henviser generelt til folkeskolen.dk (søg mit navn)

Derudover vil gerne selv fremhæve disse:

Man skal tage kampen, når den er nødvendig at tage

"Vi kan ikke byde os selv at vente indtil 2018! Vi ønsker aftalte forhold, og derfor må vi benytte denne overenskomstforhandling til at markere, at vi vil en anden vej. Man skal tage kampen, når den er nødvendig at tage!"

Kampen for ordentlige arbejdsvilkår fortsætter

"Et klart flertal har stemt overenskomstresultatet hjem. Om ikke andet er det rart med afklaring, og jeg er bestemt ikke for stolt til at ønske alle dem tillykke, som mener, at resultatet er den bedste måde at bringe os videre på. Jeg er ikke bærer af den tro, men jeg håber af et inderligt hjerte, at resultatet faktisk vil medføre forbedringer – forhåbentlig for alle lærere."

Lad os opsige overenskomsten

"På den måde markerer vi i det mindste vores harmdirrende vrede og genvinder noget selvrespekt. Alt at vinde, intet at tabe."

At blæse med mel i munden - folkeskolereformen i en nøddeskal

"Politikerne lover befolkningen det hele, men folkeskolen kan svært levere bare det halve."

Lærere mener vel også noget om arbejdsløshed og dagpenge

"Kun en samlet fagbevægelse kan forsvare de arbejdsløse og den danske model."

Lidt om at have is i maven og slå koldt vand i blodet

"Et eller andet sted må man lade sig imponere over den ukuelige optimisme, som fortsat præger mange af beslutningstagerne. Jeg har selv vældig svært ved at finde grundlag for den, når jeg taler med lærere og ledere."  

Den evidensbaserede skole

"Er vi medskyldige i det paradigme, vi er havnet i, hvor primært dét, som kan måles, tæller?"

'Dem' og 'os' - er demokratisk ledelse i folkeskolen en saga blot?

"Vi må konstatere, at traditionel ledelse i folkeskolen ikke fungerer. Vi må aldrig acceptere det ’dem’ og ’os’, som det nuværende Lov 409-doktrin fordrer, men derimod arbejde for en folkeskole, som ledere og lærere - med et demokratisk afsæt - tager fælles ansvar for."

Er vi enige om vores egen lønpolitik?

Vores kollektive lønaftaler kan være den næste kronjuvel, som arbejdsgiverne går efter. Det skal de ikke lykkes med. For at modgå yderligere splittelse, skal vi offensivt – i alle foreningens led - arbejde for at få al løn centralt aftalt og kollektivt udmøntet.

Inklusion: Politikerne træder vande, mens lærerne står med magtesløsheden – send flere penge!

Inklusion bør først og fremmest være et pædagogisk mål, som nås med pædagogiske midler. Indtil videre har der primært været tale om et middel til at nå et økonomisk mål.

 

Kontakt

Email: more@dlf.org

Facebook: morten.refskov@facebook.com