Netop Nu 2009

Juni 2009

Aktuel kommentar om indgåede arbejdstidsaftaler, fravær af personalepolitik og ikke mindst somerferien
Denne Netop Nu er skrevet i flot sommervejr, og der står FERIE i alles øjne.

Vi har nu underskrevne aftaler for både løn og arbejdstid med Ballerup Kommune. Tilbage står arbejdstidsaftalerne på skolerne, som har måttet vente længe – alt for længe – med at komme i gang.

Selve arbejdstidsaftalen for distriktsskolerne, Lautrupgaardskolen og PPR er fuldstændig den samme som i år, kun datoerne er ændret. Også de fortolkningspapirer, der tidligere er opnået enighed om, fortsætter. Det betyder, bl.a. at det tolkningspapir, der er om samarbejdet i ”de faste fællesskaber” og i 40 timers puljen fortsat er eksisterende. Det har bl.a. som konsekvens, at der skal afsættes tid til mødelagt samarbejde mellem lærere og pædagoger enten indenfor 40 timers puljen eller udenfor.

De fleste aftaler om konkrete enkeltopgaver (”kommuneakkorderne”) fortsætter, men der er også nyheder.
Noget er gået ud, alene af den grund at opgaven ikke skal løses mere.
Noget er justeret. Det gælder fx mundtlige prøver i 9. kl. og puljen til uforudsete opgaver, der nu er på max. 15 timer for den enkelte lærer og mindst 6 timer til klasselærerfunktionen.
Der er også kommet nye til, og endelig er der enkelte hængepartier, herunder matematikprøven i 9.kl., censur ved mundtlig dansk og et par særlige funktioner.

Mere om aftalerne kan ses her.

Ordblindeinstituttet, UU Maglemosen og Kasperskolen fortsætter også på det nuværende grundlag, men her begynder vi efter ferien et analysearbejde for at se på en overgang til en ny, lokal arbejdstidsaftale.

På vej mod ferien må vi desværre igen se, at Ballerup Kommunes personalepolitik på visse områder ikke er inkluderende i forhold til lærere og børnehaveklasseledere.
Vi får meldinger om, at man i praksis ikke opererer med at få en uges frihed lagt ind i løbet af året, selv om det er betalt med den 6. ferieuge eller på anden vis, og selv om der er aftalt denne mulighed.
Vi hører også udsagn om, at dele af kommunens seniorpolitik generelt ikke gælder på skolerne.
Det er en misforståelse. Tværtimod er der enighed om både i kommunens hovedudvalg og i sektorudvalget for skoleområdet, at seniorpolitikken gælder for alle ansatte i kommunen.
Selvfølgelig skal de konkrete senioraftaler indgås mellem den enkelte medarbejder og lederen, men en generel afvisning af, at eksempelvis lærere også kan benytte muligheden for 6 ugers frihed uden løn men med fuld pension, vil være i strid med den aftale, der er indgået i kommunen.
Hvis nogle ledere fastholder denne tolkning vil vi gå videre med sagen og få rettet op på disse forhold – efter ferien!

Nu handler det om ferie.
Rådgivningen fra kredsen: Husk lige på, at ferien ikke alene er skabt med det formål, at man er en bedre arbejdskraft efter ferien. Ferien har en stor værdi i sig selv – nyd den!

God sommerfest og god ferie!
John Jensen og Niels Kjeldsen