Netop Nu 2009

Maj 2009

Netop nu forhandler vi stadig en ny lønaftale. Det går fremad, men om og hvornår der er en afklaring, kan vi ikke sige.
Vores hilsen fra generalforsamlingen til Ballerup Kommune om at komme i gang med
forhandlingerne har haft stor effekt. Vi er nu endelig inde i en fase, hvor der er konkrete modeller og beløb i spil.
Det er også afgørende, at lønaftalen snart bliver færdigforhandlet, således at arbejdstidsaftalen også kan komme på plads. Vi er endnu ikke begyndt at drøfte, om der eventuelt skal ske ændringer i den kommunale aftale, samt de konkrete drøftelser af de kommunale akkorder. Endvidere er der også et opstået et par uenigheder på skolerne om tolkningen af den kommunale aftale. Dette skal vi også have på plads.

Netop nu er der fokus på de unge lærere i BLF. Indtil nu er det blevet til to spændende artikler med mange perspektiver på lærerlivet. Artiklerne finder du på www.kreds21.dk.

Alle børn har krav på en god undervisning

Netop nu nærmer projektet ”Et Godt Børneliv” sig sin afslutning efter fem år. Hovedtemaet for projektet har været øget rummelighed og inklusion. Samtidig er næste skoleårs planlægning godt i gang. For os bliver det afgørende i vurderingen af, om ”Et Godt Børneliv” har været en succes eller det modsatte, om det efter de fem år er lykkedes at få ikke alene tankegangen, men også praksis og resurser på plads. Vi har efterhånden en del gange hørt, at de resurser, der frigøres i den andel del af systemet ved øget inklusion, planlægges overført til skolerne.
Er det et spareprojekt?
Eller kanaliseres de frigjorte resurser reelt ud på skolerne i form af ”flere hænder”?
Vi spørger:
- kan vi se i fagfordelingen, at der nu endelig kommer realiteter bag fem års projekt ”Et Godt Børneliv”?
- kan vi se i hverdagen, at der er bedre procedurer for arbejdet med inklusion?
- kan vi se, at det ikke alene er lærerens ansvar, men et fælles ansvar, at alle børn får en god undervisning?

Netop nu er styrelsen i gang med opfølgning på generalforsamlingen. Vi har også været på det årlige seminar for at evaluere og planlægge næste års arbejde. Der er lagt op til et spændende år, som ud over de sædvanlige opgaver byder på forberedelsen af en større udskiftning i styrelsen, indførelsen af en ny lønaftale (forhåbentlig!), nye arbejdstidsaftaler for specialskolerne, opfølgning på arbejdet med inklusion og en øget indsats i forhold til uddannelse af styrelsen.

God fagfordeling til alle!
John Jensen og Niels Kjeldsen