Netop Nu 2009

Marts 2009

Hvis lønforholdene er usikre, og man alene kan være sikker på landets laveste løn, er der ikke alene en risiko for, at Ballerup i en række tilfælde vil blive bortvalgt – det vil desværre helt sikkert ske!
Netop nu:
- er det lykkedes at få en afklaring på vores lønforhold for resten af skoleåret
- er det stadig helt uafklaret, hvilken løn vi skal have i det kommende skoleår
- gør vi klar til årets generalforsamling
- har der lige været konference i Ballerup om rummelighed og inklusion (som beskrives i en artikel for sig selv)

Siden Ballerup Kommune opsagde vores lønaftale i slutningen af 2008 har vi arbejdet på at få et svar på det enkle spørgsmål ”Hvad skal vi have i løn i den sidste del af skoleåret, når vores lønaftale er opsagt pr. 1. april?”

Først den 10. marts var Ballerup Kommune parat til en afklaring. Svaret på spørgsmålet blev, at vi fortsætter skoleåret ud med den nuværende løn, men naturligvis reguleret med den overenskomststigning, som alle andre lærere og børnehaveklasseledere i landet får den 1. april.
Vi synes, det er en løsning, der ligger lige for – en løsning, man kunne have fundet for længe siden. Vi har foreslået den på flere møder hen over vinteren. Man kunne have undgået en helt berettiget bekymring. Man kunne have anerkendt, at det er en del af arbejdsgiveransvaret at sørge for, at de ansatte kender deres løn i god tid i forvejen.

Vi kan på dette tidspunkt intet sige om lønnen efter sommerferien. Der er udvekslet krav til en ny aftale, men forhandlingerne er i den absolut indledende fase. Dette selvom der har været flere forhandlingsmøder.

Vi ønsker ikke at stå i endnu en uafklaret situation om lønnen hen over foråret, hvor der opslås ledige stillinger både i Ballerup og i mange andre kommuner.
Hvis lønforholdene er usikre, og man alene kan være sikker på landets laveste løn, er der ikke alene en risiko for, at Ballerup i en række tilfælde vil blive bortvalgt – det vil desværre helt sikkert ske!
Der er brug for acceleration, hvis man vil undgå at ligge sidst i feltet…

Forberedelserne til generalforsamlingen den 27. marts er langt. Vi vil naturligvis tage de aktuelle problemstillinger op – rummelighed, lønsituationen, arbejdstid osv, men også en ny lønpolitik for kredsen.

Hvordan skal vi fordele lønkronerne mellem os?
Hvilken lønmodel ønsker vi lokalt og centralt?
Og hvad med pensionen?

Store spørgsmål, som vi selvfølgelig ikke er alene om at afgøre, men har indflydelse på.

Vi håber at se rigtigt mange på generalforsamlingen!

Niels Kjeldsen
11. marts 2009