Netop Nu 2009

November 2009

- den aktuelle kommentar fra formanden...
Vi er på nuværende tidspunkt i gang med forhandlinger om de lønmidler på 1,25% af lønsummen, der skal udmøntes pr.1.4.2010. Vi har udvekslet kravene med Ballerup Kommune og er så småt ved at starte de reelle forhandlinger. Selve forhandlingsforløbet og et eventuelt resultat er det umuligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. I modsætning til tidligere forhandlinger om Ny løn er der denne gang den centrale bestemmelse i overenskomsten, at pengene skal udbetales med aprillønnen , hvilket betyder at forhandlingerne skal være afsluttet i februar. Hvis pengene ikke udbetales med aprillønnen pålægges kommunen en strafafgift på 15% af lønsummen.
Dette lægger et vist pres på begge parter.

På arbejdstidsområdet er der enighed om at fortsætte den nuværende aftale også næste skoleår. Der var enighed med Ballerup kommune om at vi ikke vil genoptage forhandlingerne om den arbejdstidsaftale (A08) som Kommunernes Landsforening og DLF helt overordnet aftalte ved sidste overenskomst. I efteråret 2008 og foråret 2009 holdt vi en lang række forhandlingsmøder med kommunen om netop denne aftale, men konstaterede at der var for store uenigheder. (Dette er tidligere beskrevet på vores hjemmeside). Derfor er der nu enighed med Ballerup Kommune om, at der ikke var nogen grund til at genoptage tidligere forhandlinger så længe ingen af parterne havde afgørende nye synspunkter.
Vi har netop holdt et møde med skolelederne og tillidsrepræsentanterne fra de 4 specialskoler i Ballerup for at høre, hvilke forventninger og tanker de gør sig om arbejdstidsaftaler på specialskolerne. På Ordblindeinstituttet, Kasperskolen og UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen er man nemlig ikke omfattet af den lokale Ballerup arbejdstidsaftale, hvorimod Lautrupgårdskolen er omfattet af samme aftale som på de almindelige folkeskoler.
På baggrund af meldingerne på dette møde overvejer vi så i styrelsen, hvordan vi skal forholde os til dette område.

Kommunalvalget nærmer sig – også i Ballerup. Den 17. november bliver den nye kommunalbestyrelse valgt. BLF er sammen med en række andre kredse i hovedstadsområdet med i en kampagne, hvor vi prøver at lægge vægt på udvalgte temaer om ” tid til fordybelse”, ”skolen er mere end bøger”, ”tid til den enkelte elev” og ”inklusion”. Vi har været med til at oprette en hjemmeside til formålet www.x-skolen.dk og uddelt postkort om folkeskolen foran stationerne og på gågaden. Formålet med kampagnen er at gøre opmærksom på at vælgerne, når de stemmer, skal have skolebørnenes situation med i tankerne.

Kommunens forslag til inklusionsstrategi har givet anledning til mange diskussioner alle steder i skoleverdenen. Det er tydeligt et område, som betyder rigtig meget for lærerne både på godt og ondt. Tilbagemeldingerne fra skolebestyrelser, pædagogisk råd og MED udvalg viser, at spørgsmålet har stor betydning for den enkelte lærers hverdag.
I BLF har vi foreslået, at forslaget bliver trukket tilbage, fordi det ikke er et tilstrækkeligt godt grundlag for det videre arbejde. Denne melding har givet en vis opmærksomhed og spørgsmålet er blevet drøftet med skolevæsenets ledelse.
Vores helt overordnede bekymring er, at spørgsmålet om inklusion og rummelighed ender med at blive den enkelte læreres problem med de konsekvenser det kan have for lærere, der indholdsmæssigt vil gå rigtig langt for de elever med de største vanskeligheder, men som ikke reelt har muligheden for at leve op til dette.

Ellers glæder vi os til at se godt 100 af Jer til vores medlemskursus i næste weekend. Håber ikke influenza-epidemien rammer Ballerup og omegn alt for hårdt i den weekend.

Venlig hilsen
John Jensen