Netop Nu 2012

April 2012

Formandens aktuelle kommentar

Generalforsamlingen
Generalforsamlinger er og bliver noget helt særligt. Og i år var bestemt ingen undtagelse – ikke mindst for undertegnede. Årets generalforsamling den 16. marts blev en af de største i Ballerup Lærerforenings historie med godt 250 deltagende medlemmer. Dagen var præget af godt humør og en livlig og god debat, hvilket var skønt at opleve. I år var der desuden valg på programmet, og så tog vi den formelle afsked med Niels. Det ligger mig meget på sinde at medgive vores afgående formand den allerstørste tak for et utrætteligt og helt igennem imponerende fagligt arbejde gennem nærmest en menneskealder. Derudover vil jeg naturligvis benytte lejligheden til at takke for den tillid, som er blevet mig vist. Jeg skal gøre alt, hvad der står i min magt, for at leve op til den!

Tak til Niels - afskedsreception
Den 28. marts fik Niels så sin velfortjente afskedsreception i Baghusets hyggelige lokaler. Det var en flot dag med fine taler og et imponerende fremmøde. Jeg er rigtig glad for, at vi i Ballerup Lærerforening formår at skrue så dejlige arrangementer sammen, og jeg vil sige alle medlemmer tak for den altid store opbakning.

Godt fra start
I kredsen er vi kommet kom fra start med det nye hold. Det har mildest talt været et par hektiske uger med forhandlingsmøde, styrelseskursus, afskedsreception, implementeringsmøde og alt det andet, vi skal tage hånd om i det daglige. Jeg fornemmer dog, at vi allerede er ved at komme lidt mere oven på, og Jeanette og Lars har været fantastisk støttende og hjælpsomme, så den nye formand har i den grad følt sig velkommen.

A05 - overtidsaftale
Vi er meget tæt på at have indgået en aftale om overtid for indeværende skoleår. Den mangler lige en underskrift, men der er enighed mellem os og Ballerup Kommune. Aftalen er udformet således, at evt. merarbejde (overtid) nu kan overføres med 50 % til næste skoleår som en nedskrivning af næste års årsnorm. Der er altså ikke mulighed for udbetaling.

Dette års arbejdskamp har haft til formål at bringe kommunen til forhandlingsbordet. Det er lykkedes, og vi har indgået en rigtig god aftale baseret på tillid, samarbejde og dialog. For mig at se medfører det, at vi allerede nu er i gang med at udvikle et mere konstruktivt samarbejde med kommunen og som led i dette, kan vi, ved at lave denne aftale, dels bløde lidt op for indeværende skoleårs afvikling, dels, og meget vigtigere, bidrage positivt til næste skoleårs stillingsgrundlag. Det er imidlertid stadig muligt for skolelederne at afvikle en del af dette skoleårs merarbejde ved at sende lærere på afspadsering i de sidste mødeplansperioder.

A08 – implementering
Den 28. marts havde vi det første møde i en længere række, som har til formål at samle tillidsrepræsentanter, ledere samt aftaleparterne BLF og Ballerup Kommune og give A08 nogle gode rammer for en ordentlig implementering. Det var et fint møde, hvor vi tog første skridt på vejen til at sikre, at de kommende år kommer til at bygge på de kerneværdier, som A08 står for.

Afskedigelser/omplaceringer
Der er heldigvis meget, som tyder på, at der ikke skal afskediges lærere. Derimod er det noget mere usikkert, om der bliver behov for omplaceringer. Hvorom alting er, så må vi i første omgang glæde os over, at det ser ud til, at ingen faste lærere står uden arbejde efter sommerferien.

Skolestruktur
Det er lidt af en bombe, som kommunen valgte at kaste lige op til påskeferien. Det forholder sig øjensynligt sådan, at der fortsat er lang vej, før besparelserne er i hus. Det betyder, at der nu tænkes i baner, som vi ikke tidligere har kendt til i Ballerup: Sammenlægninger af skoler, men på to matrikler, hvor den ene bygning fungerer som indskoling eller ”fødeskole”, om man vil. Det er jo ikke tanker, vi er helt ubekendte med, for sådanne strukturændringer er foretaget i mange andre kommuner. Når det er sagt, så er det efter vores opfattelse en helt forkert vej at gå. Vi skal til at passe rigtig meget på, at vi ikke skyller alle værdier og gode erfaringer ud med badevandet, fordi økonomien er så presset, som tilfældet er. Jeg har et stort håb om, at politikerne besinder sig en ekstra gang og finder andre veje end denne. Det er for mig at se en blindgyde at bevæge sig ind i, og tankerne er alene fordret af økonomi og ikke af pædagogiske overvejelser og hensyn. Kan vi være det bekendt? 

Til slut vil jeg ønske jer alle sammen en dejlig påske!


Mange varme hilsner!

Morten Refskov