Netop Nu 2012

Februar 2012

Formandens aktuelle kommentar
Netop Nu er en usædvanlig begivenrighedsrig uge ovre, som har bragt klarhed, men også rejst store spørgsmål.

A 05 og A 08
Efter to måneders tætte og intense forhandlinger lykkedes det at nå et resultat. Styrelsen har enstemmigt godkendt resultatet, og nu er det op til alle medlemmer at tage stilling. I har den endelige beslutning i hånden!
Min vurdering er, at resultatet i sig selv er så godt, at vi skal stemme det hjem. Dertil kommer to ekstra bonusser:
Vi har i forhandlingerne fået håb om, at det fremtidige samarbejde mellem Ballerup Kommune og BLF kan blive langt bedre OG
Vi har fået bekræftet, at når Ballerup Kommune forlader KL-sporet og slår over i forhandlingssporet, så kommer resultaterne. I en tid, hvor regeringen og KL agerer konfrontativt over for landets lærere, og DLF holder ekstraordinær kongres om fire dage, er det ikke noget ringe signal at sende. For nu ikke at overdrive!

Afskedigelser
Fra noget positivt til det modsatte. Dagen efter forhandlingsresultatet - men helt uafhængigt heraf - modtog seks kolleger fra UU Maglemosen den barske besked, at man påtænkte at afskedige dem pga faldende elevtal/dårlig økonomi.
DLF og vi er naturligvis inde over situationen, som iøvrigt kan ende i hvad som helst. Det hænger sammen med, at ingen vist netop nu kan sige, om behovet for lærere holdt op imod den naturlige afgang i kommunen falder ud til den ene eller den anden side.
Disse overvejelser har naturligvis betydning for os alle.
Vil de seks afskedigelser blive trukket tilbage?
Eller vil der komme flere?
Ingen ønsker en utryg stemning uden grund, så vi håber, at der snart kommer mere afklaring. Vi er i dialog med kommunen herom, og vi melder ud, når der er nyt.

Sammenlægning af Lautrup og Kasperskolen
Vi har sendt høringssvar herom.
Sammenlægningen betragter alle som uundgåelig, og om det bliver en fordel, må tiden vise. De hårdt prøvede kolleger på Lautrup, der om nogen har været igennem en hård og turbulent tid, står over for endnu en omvæltning, som de nok kommer til at mærke mere end kollegerne hos 'Storebror' - selvom alle bliver på matriklen til en start.
Der er naturligvis store besparelser i en sådan sammenlægning. Spørgsmålet er, om kommunen åbner for at give en smule luft i forhold til, at lærerne på Lautrups matrikel fortsat kan have valgte repræsentanter i hverdagen?

Besparelserne i det kommende skoleår
- er et meget åbent spørgsmål!
Der arbejdes på sagen. Vi har ingen indflydelse på dem, men kan forstå, at det bliver hårde og synlige besparelser. Vi går ikke ind for besparelser, men skal man vælge, går vi ind for, at borgere og politikere kan se konsekvenserne og kan få en reel dialog om tingene. En dialog, som vil fortsætte ved næste potentielle sparerunde!

Der er mange store bolde i luften, og vores hjemmeside er midlertidigt ommøbleret af samme grund. Klik ind og følg med på www.kreds21.dk.

Håber, at vi ses til generalforsamlingen den 22. februar kl. 15.30 på Egebjergskolen.

Mange varme hilsener i en kold tid!
Niels Kjeldsen

Bagsværd, den 5. februar
- kyndelmissetid, og det kan mærkes!