Netop Nu 2012

Juli 2012

Formandens aktuelle kommentar

A05 på mødeplan er omsider et overstået kapitel
Endnu en gang mødeplan er nu stået igennem i Ballerup. Det har kostet blod, sved og tårer, og jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at det er en situation, vi for alt i verden skal undgå at havne i igen. På den anden side er det også med sådan en konflikt, at vi viser, at der er grænser for, hvad et skolevæsen kan byde sine lærere. Vi har vist et enormt sammenhold hele vejen igennem, og det er med stor stolthed, jeg kan møde mine kredsformandskolleger i DLF. Ballerup er i sandhed en helt unik kreds, og det er jeres fortjeneste. Tak for støtten, kampen, modet og den utrolige arbejdsindsats. Det har simpelthen været så imponerende!

Herudover skylder jeg den allerstørste tak til alle dem, som har været en fantastisk støtte undervejs. Uden den, var vi ikke, hvor vi er i dag. Der skal lyde en dybfølt tak til nabokredsene og andre kredse, som har kræset om os med alverdens gode sager, vores pensionister, som gentagne gange har forkælet lærerne på skolerne og alle andre, som hjalp os og gav os troen på, at det er værd at slås for ordentlige arbejdsvilkår. Enighed gør stærk!

Jeg har i øvrigt forfattet en artikel på baggrund af vores mødeplansår, som jeg håber Fagbladet Folkeskolen vil bringe i et kommende nummer.

Udskiftning i kredsstyrelsen
Nogen træder ud og andre træder ind. Sådan har det altid været, men i disse år er udskiftningen selvfølgelig en del større, end den har været de senere år. Jeg er dog fuld af fortrøstning, og jeg har en stærk tro på, at det nok skal blive helt godt alt sammen.

Af hjertet tak for indsatsen til de folk, som vi siger farvel til: Arne Clausen (Måløv Skole), Peter Hammershøj (Østerhøjskolen), Lis Cronberg (UUC Maglemosen), John Simoni (Hedegårdsskolen), Kenneth Henriksen (Lautrup), Finn Holm (sagsbehandler).

Og velkommen til de nye (eller næsten nye): Vibe Larsen (Rosenlundskolen), Kasper Mortensen (PSR/Østerhøjskolen), Lea Schmidt (Måløv Skole), Lisbeth Blåberg (Østerhøjskolen), Lars Bo Svendsen (UUC Maglemosen), Claus Andersen (Hedegårdsskolen). Derudover siger vi velkommen tilbage til en vis Niels Kjeldsen, der afløser Finn Holm som pensionsberegner.

Kredshuset
Vi har i kredsstyrelsen besluttet at bruge en stor sum penge på at foretage en gennemgribende renovering af vores kredshus. Det har undervejs været overvejet, om vi skulle sælge og finde andre lokaler, men jeg er personligt svært tilfreds med den beslutning, der nu er truffet. Vi har Ballerups flotteste hus, og det ligger fantastisk i forhold til, hvilken funktion det har. Nu skal det så have en tur, således at husets indre kommer til at matche husets ydre. Vi får lavet nyt tag; der bliver gravet omfangsdræn, så kælderen kan tørlægges; vi får etableret nye toiletforhold; lejligheden istandsættes, så den igen kan lejes ud; alle gulve bliver afhøvlet og endelig skal det hele males. Hertil kommer en del nyt inventar samt belysning. Det skal nok blive virkelig flot! Renoveringen starter lige om lidt og vil pågå de næste måneder.

Temaer i det kommende skoleår
Et urimeligt opslidende og sejt, men også lærerigt skoleår er nu til ende. Mange nye udfordringer venter i det nye skoleår. Jeg nævner i flæng: implementeringen af A08 og genforhandlingen af selv samme; forhandlinger om A08 for specialskolerne; arbejdet med ny MED-aftale og struktur; Fremtidens skole 2020; udviklingsarbejde for skolebibliotekerne og inklusionsopgaven; projektet om digitalisering og inklusion; indledende drøftelser af en måske ny skolestruktur; arbejdet i kredsstyrelsen hvor en masse nye kommer til; DLF’s Kongres; renoveringen af kredshuset og alt det andet, som kommer til. Der skal nok blive rigeligt at se til, men vi skal jo også lave noget for vores frikøb. Jeg glæder mig i hvert fald til en masse spændende timer i foreningens tjeneste sammen med de dejlige folk, som jeg har omkring mig!

Men nu er der i første omgang FERIE! I ønskes alle en sjældent velfortjent sommerferie. Må solen skinne på jeres vej!


De bedste hilsner! 

Morten Refskov