Netop Nu 2012

Juni 2012

Formandens aktuelle kommentar

Hermed lidt betragtninger fra formanden.

Arbejdet på kredskontoret
Der er nok at se til for os alle sammen. Der er ikke tid til at kede sig og heldigvis for det. Vi er heller ikke mere pressede, end at der er et fint overskud at spore, og stemningen er faktisk rigtig god. Det beror måske også på, at vi egentlig føler, at vi får skabt rigtig mange løsninger i øjeblikket og er med til at trække tingene i den rigtige retning. Jeg går i hvert fald glad på arbejde og glad hjem og har fantastiske mennesker omkring mig, så jeg kan dårligt ønske mig mere.  

Hjemmesiden
Jeg har efterhånden fået godt styr på, hvordan hjemmesiden fungerer, og det har da også ført til en vis omstrukturering. Der mangler stadig at blive kigget på en del, men da vi netop har fået at vide, at DLF køber et nyt hjemmesidekoncept til kredsene til implementering i efteråret, så er det spørgsmålet, hvor meget det kan betale sig at bruge energi på den nuværende skabelon.

Istandsættelse af kredshuset
Vi arbejder i øjeblikket på at få indhentet en række tilbud på en mere gennemgribende istandsættelse af kredshuset. Vi har et fantastisk hus, men det trænger efterhånden til en meget kærlig hånd. Der skal laves nyt tag, lejligheden skal moderniseres, vores toiletforhold skal der kigges på, og endelig er vi ude i, at det alt sammen skal have en omgang med malerpenslen. Det bliver unægtelig en omkostelig affære, men vi er nogen, der synes, at det er det værd. Styrelsen tager endelig stilling inden for de kommende uger.  

A08
Det er min fornemmelse, at skolerne er rigtig godt i gang med implementeringen af A08. Der bliver fundet en masse gode løsninger på trods af den pressede økonomiske situation. Skolebibliotekerne falder stille og roligt på plads, nye måder at organisere sig i teams viser sig, der bliver lavet skoleaftaler og fagfordelingen er inde i sin afgørende fase. Det er meget glædeligt at opleve, at der arbejdes i god dialog og med et fælles ønske om en ny start.

På kommuneplan har vi næsten en aftale om kommuneakkorder. Det har trukket lidt vel langt ud, men vi har i virkeligheden ikke gennemgående været farlig langt fra hinanden. Retten til én uges frihed (6. ferieuge) står stadig lettere uafklaret, da skolelederne har meget svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre uden vikardækning. Som vi ser det, så er der dog ingen tvivl om, at retningslinjen, som vi kender den, skal følges, da den under alle omstændigheder ikke kan nå at blive sagt op på lovlig vis. Vi afventer fortsat endelig afklaring, men det er jo dybest set ledernes hovedpine, at vi stadig har en klippefast udmelding til gode. Lad os nu se, hvad der sker!

OK13
Der er som bekendt ikke de store midler at gøre godt med, hvilket også for os er tydeligt at se ved gennemlæsning af de krav, som DLF umiddelbart vil gøre gældende. Det er imidlertid afgørende for os, at der bliver gjort alt for at sikre reallønnen bedst muligt.

Forsøgsordning for ledige lærere
Kredsstyrelsen har forholdt sig til Hovedstyrelsens tanker om at sende ledige lærere i arbejde for deres dagpenge. Det førte til et brev til Hovedstyrelsen, som er lagt på hjemmesiden.

Arbejdstidsforhandlinger med C-BUR
Der forhandles i øjeblikket på livet løs for at få landet en arbejdstidsaftale for lærerne i C-BUR (tale/høre-lærere og ressourcelærere). Hvis det lykkes, hvilket vi bestemt tror på, så bliver der ligeledes på papiret tale om en A08. Men det bliver i en noget anderledes form end for distriktsskolerne, da C-BUR’s undervisningsbegreb langt fra hører til i den klassiske afdeling.  


I må alle have en dejlig miniferie!


Fagforeningshilsner
Morten Refskov