Netop Nu 2012/2013

August

Nyt fra formanden

Jeg håber, I alle sammen er kommet godt i gang med det nye skoleår og i særdeleshed med den nye aftale. I kan forhåbentlig allerede nu mærke, at den giver mening i hverdagen og i langt højere grad skaber rum for en professionel udøvelse af lærerarbejdet.

Renovering af kredshuset
Renoveringen skrider planmæssigt fremad, og hvis vi havde et flot hus før, så er det intet imod, hvordan det efterhånden tager sig ud. Vi planlægger at holde åbent hus, når vi er helt færdige. Det bliver formentlig engang til oktober/november.  Mere om det senere.

Den nye styrelse
Vi er kommet fint i gang med arbejdet i den nye styrelse. Der er som bekendt skiftet ud på en del skoler, og det gør naturligvis, at tingene må gribes lidt anderledes an. Der er dog ingen tvivl om, at udskiftningen af styrelsen har haft et rigtig fint forløb, og processen har givet mulighed for at holde fast i arvegodset, samtidig med at nye folk med nye idéer og holdninger kommer ind og giver deres besyv med til, hvordan vi arbejder, prioriterer og udvikler.

A08
Det er vores indtryk, at alle almenskolerne er kommet i gang med det nye skoleår med en helt anden energi og lyst. Det er der jo næppe noget overraskende i, men det er nu alligevel skønt at konstatere, at vores nye aftale giver den luft, som er helt nødvendig for at kunne lykkes med den store opgave, som lærerjobbet er.

Når det er sagt, så er der allerede indløbet en masse spørgsmål, der udfordrer vores aftale, men det kan for mig at se ikke være anderledes. Det er så nu vi skal bevise, at vi formår at fastholde de gode intentioner og finde fælles løsninger. Jeg er grundlæggende slet ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes. Vi har alle sammen en voldsom interesse i at få skabt et velfungerende skolevæsen.

Den 5. september afholdes årets første implementeringsmøde. Det er en tradition, vi grundlagde sidste skoleår, som vi fastholder fremadrettet. Her mødes Ballerup Kommune, Ballerup Lærerforening samt skoleledere og tillidsrepræsentanter og drøfter, hvorledes det går med implementeringen af aftalen. Det er en stærkt demokratisk form, som for mig at se er afgørende for et godt resultat.

Samarbejdet med Ballerup Kommune
Der tegner sig især fire områder, hvor samarbejdet med kommunen skal stå sin prøve i år:
- Vi har hele strukturprocessen, hvor BLF vil sidde med i styregruppen. Det er i sig selv positivt og viser tydeligt, at kommunen har sadlet om og nu inddrager os i processer og beslutninger.
- Så er der inklusionsudfordringen. Her indgår vi i et projekt sammen med kommunen med støtte fra ministeriet. Første skridt skulle I allerede være bekendte med, idet alle lærere har fået tid til at udfylde et spørgeskema til en start. Forhåbentlig vil der denne gang ske det, at medarbejderne tages med på råd, således at der kan skabes ejerskab til opgaven ude i det enkelte klasselokale. Ellers er det hele tabt på gulvet fra start – netop hvad vi har set indtil nu.
- Ballerup Kommune skal have ny MED-aftale. Jeg har siddet med i en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et notat til Hovedudvalget. Det er ligeledes min forventning, at vi vil være repræsenteret i forhandlingsorganet, når det træder i kraft, men det hører I mere om, når vi er nået lidt længere. Hovedformålet er at revitalisere Hovedudvalget, men også formål og hensigter vil jeg vende tilbage til på et senere tidspunkt.
- Vores A08 er jo kun 1-årig, så den skal der kigges på, og dertil kommer formentlig, at der skal arbejdes for, at specialskolerne ligeledes kommer på A08. Det skal nok blive en spændende udfordring.

Derudover har vi naturligvis et løbende samarbejde, som jeg kun kan tale varmt om. Jeg har stor tro på, at det vil fortsætte i dette skoleår.

Lautrup
Det forholder sig desværre sådan, at Lautrup endnu en gang står over for at måtte afskedige en lærer. Skolen kører med voldsomt underskud, og der er faktisk ikke mange positive ting at sige om, hvordan lærerne på Lautrup har haft det de senere år. Det er dog mit udtalte håb, at der vil opstå en anden stilling i kommunen til den lærer, som er i overskud på Lautrup. Det er på mange måder utrolig ærgerligt, for udmeldingen fra lærerne på Lautrup er ellers, at man ser lidt lysere på fremtiden, end man har gjort. Men endnu en afskedigelse kaster naturligvis sorte skygger ind over skolen.

Kongres
Kongressen står lige for døren. Her skal vi drøfte Ok13, samfundstendenser, Ny Nordisk Skole, vedtægtsændringer og forhåbentlig også arbejdstid. KL lægger som bekendt enormt pres på i øjeblikket, og det er vores opfattelse i BLF, at vi i DLF for en gang skyld skal være lidt på forkant med tingenes gang og således drøfte mulige KL-krav, før vi faktisk har dem. OK13 kunne godt gå han og blive lidt af et slagsmål.


Ellers er der bare tilbage at ønske jer alle sammen en god arbejdslyst med alle de forestående opgaver!

Fagforeningshilsner fra ’ham dér formanden’
Morten Refskov