Pensionister Arrangementer

2016 Ældresagen og fraktion 4

Flemming Og Waage 3
Onsdag den 28. september var fraktion 4 inviteret til forpremiere på "The Sunshine Boys" med Flemming Jensen og Waage Sandø.

Det kulturelle område har gennem årene præsteret en god del historier om ældre, om deres vilkår og deres indbyrdes relationer. Hvem husker ikke filmen 'Harry og kammertjeneren', hvor Harry er kommet til penge og i sin ellers ydmyge livssituation vælger at ansætte en butler. Eller 'Støvsugerbanden', som er den danske film, hvor de ældre keder sig på plejehjemmet og derfor fordriver nætterne med at tømme pengekasser rundt om -  med en støvsuger... Eller David Lynch's film 'The straight story' om de to aldrende brødre, der er ravet uklar, hvorefter den ene forsøger at nå den anden ved at køre gennem 7 amerikanske stater på – en traktorplæneklipper..

Den sidste onsdag i september havde det gode samarbejde med multikunstneren Flemming Jensen ført til, at de pensionerede skolelærere i Ballerup Lærerforening havde fået 50 fribilletter til forpremieren på teaterfarcen, 'The sunshine boys'. Her har to gamlinge lagt det gamle skuespilvenskab godt og grundigt på hylden. Deres forhold har udviklet sig til had, afsky og væmmelse. Deres idiosynkrasier mod hinanden kommer i den grad til at overskride det groteske i en sådan grad, at der næsten kun er latteren tilbage for os på tilskuerpladserne. Deres jalousi er så overvældende, at de beskylder hinanden for det værste af det værste. Velmenende bekendte får dem overtalt til at genoptage samarbejdet  i en tåbelig tv-reklame om en lægeklinik og selvsagt går det galt. Det kan ikke undre i og med at de er 'forhenværende' på næsten alle livets områder. Deres hukommelse er herudover mere end modne – så til deres held ødelægger de tv-optagelsen, der overdøves af deres intense skænderier. Alene bemærkningen til lægen om – at hvis din humor står mål med din faglige viden, er jeg død inden ugen er gået...- fortæller noget om deres mentale stetoskop.

Unoderne på teaterscenen får gang på gang salen til at bølge af latter. For i det spejl, der bliver holdt op for os, viser det sig, at vi pensionerede lærere finder os laaaangt langt fra stykkets to gamlinge.

Tak til Flemming Jensen, Waage Sandø, Bente Eskesen og Camilla Bendix for suverænt spil på de skrå brædder, som godt nok hældede slemt til siden...

Finn Gunst