Pensionister Arrangementer

Besøg på Arken, foråret 2013

Besøg på Arken, foråret 13

 

Fraktion 4 på koloristisk forårsudflugt

For tiden forsøger modkunstnerne Ziegler og Corydon at banke lærerne blå og gule – en koloristisk affære, vi gerne ville have været foruden. At det ikke vil lykkes for denne skolemafia viser de lockoutedes kreative og energiske aktioner os med stor tydelighed.  Fraktion4 har efter bedste evne forsøgt at støtte de lock-outede, så forårsudflugten til Arken i Ishøj, var passende for at opleve, hvad kolorisme også kan være, når den er bedst. Udstillingen viser maleren, Carl-Henning Pedersen som en sprudlende, poetisk og farveglad kunstner. Vi oplevede en næsten grænseløs fantasi og en uudtømmelig skaberglæde. Carl-Henning Pedersen arbejdede hele sig lange liv på at fremmane det umiddelbare, spontane billede. Han ønskede at gøre sig fri af refleksion og intellektuel bevidsthed i en søgen efter barnets renhed. Fuglen går igen i mange af hans billeder, for fuglen er for kunstneren en frihedens og inspirationens kraft. Men også mange andre dyr priser han – for eksempel hesten, hvorom han siger:” Syv hestes vilde løb/ned over sletten/med lænkerne vildt larmende/og glæden vildt hamrende over – friheden” (Fra digtsamlingen 'solens latter' 1968)

Se den udstilling og få fornyede kræfter til at bryde lockout-lænken.

Finn Gunst
19. april 2013


Billede 1     Billede 2