Høringssvar til 'budget 2021'

Styrelsen har afgivet høringssvar til kommunens budgetforslag

Kære medlemmer 

Som altid har vi afgivet høringssvar til det administrative budgetforslag, der er sendt i høring. Budgettet skal ses i lyset af coronasituationen, så der er i store træk lagt op til, at vi fortsætter "som vi kender det". Det bærer vores svar også præg af.  

Se høringssvaret

Emner

Målgruppe