Politik Årshjul

2020/2021

Årets aktiviteter

Her kan du orientere dig om vores styrelsesmøder, udvalgsmøder, arrangementer etc.: Mødekalender 2020/2021


Her kan du orientere dig om årets planlagte medlemsaktiviteter:

Mandag den 5. oktober: Møde for nye medlemmer

Weekenden den 7. og 8. november: Medlemsweekend

Fredag den 19. marts: Ordinær generalforsamling

 

Indkaldelser eller invitationer med de nærmere detaljer kommer i god tid inden de enkelte aktiviteter.