Politik BLF mener

2005

Om "Et Godt Børneliv". Ballerup Kommune søsætter et nyt projekt. Generalforsamlingen udtalte sig herom i marts 2005.

Om specialklassernes lejrskoler. Resolution til Ballerup Kommune . Vedtaget på  generalforsamlingen i marts 2005.

Om det psykiske arbejdsmiljø.  BLF's politik på området. Vedtaget på  generalforsamlingen i marts 2005.

Om UU Vestegnen. Ballerup Kommune overdrager skolevejlederopgaverne til selskabet UU Vestegnen. Resolution til Ballerup Kommune. Vedtaget på  generalforsamlingen i marts 2005.

Om rummelighed. BLF's poliitik. Vedtaget på  generalforsamlingen i marts 2005.

Om pædagogernes rolle i skolen.  Vedtaget af styrelsen i december 2005.