Politik BLF mener

2008

Om OK 08
Generalforsamlingen anbefaler at stemme nej til OK 08. Vedtaget 13. marts 2008.

Om Skoleintra og læreres anvendelse af IT i arbejdet
Vedtaget i styrelsen 2. juni 2008

Om planerne om 10. klasse
Vedtaget i styrelsen 3.11.2008