Politik BLF mener

2011

Politikker, udtalelser, beslutninger mm...
Om pædagoger i skolen
Vedtaget i styrelsen den 7. februar 2011

En besparelse, som ingen har råd til 
Resolution, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. februar 2011

Vedtagelse om arbejdstid
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. februar 2011

Sådan kan du ikke effektivisere din folkeskole
Resolution, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25, marts 2011

Vedtagelse om arbejdstid 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2011 

Kvalitet i kompetenceudviklingen 
Resolution, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2011 

BLF's arbejdsmiljøpolitik
Vedtaget af styrelsen og fremlagt på generalforsamlingen den 25. marts 2011

Om Partnerskabsanalysen
Vedtaget af styrelsen den 21. november 2011