Politik BLF mener

2012

Politikker, beslutninger, vedtagelser mm...


Om Ballerup Kommunes oplæg om Fremtidens Skole 
Høringssvar, vedtaget i Styrelsen januar 2012

Om sammenlægningen af Lautrupgårdskolen og Kasperskolen
Høringssvar, vedtaget i Styrelsen i januar 2012

Vedtagelse og resolutioner
Vedtaget på generalforsamlingen d. 16. marts 2012

Valg
Styrelsens formand og næstformand samt kongresdelegerede blev valgt på generalforsamlingen d. 16. marts 2012

Forsøgsordning for ledige lærere på dagpenge
Kredsstyrelsen har forholdt sig til Hovedstyrelsens tanker om at sende ledige lærere i arbejde for deres dagpenge. Det har ført til denne henvendelse.