Generalforsamlingen

Generalforsamlingen 2008

OK 08 og valg til kongressen var hovedtemaerne på årets kongres
Generalforsamlingen afholdtes torsdag den 13. marts kl. 16.00 i Baltoppen.
Jon Kowalczyk valgtes til dirigent, og efter at have fået formalia på plads gik man over til formandens mundtlige beretning.

Generalforsamlingen vedtog med stort flertal en anbefaling af at stemme Nej til OK 08
Læs mere

Der var både genvalg og nyvalg. Læs mere.

Samlet og godkendt referat.

Endelig dagsorden

Generalforsamlingshæftet. Indeholder den skriftlige beretning, regnskaber, budget, forretningsorden og meget andet.

Bilag til generalforsamlingshæftet.

Intro om generalforsamlinger.

Kom også til møderne på skolerne op til generalforsamlingerne.