Generalforsamlingen

Generalforsamlingen 2009

Fredag den 27. marts kl. 15.00 i Baltoppen
Årets generalforsamling er afholdt.
Efter det traditionelle velkomstbord med kaffe, te, frugt og kager gik man i gang med de indledende formalia.

Derefter indledte formanden punktet om årets gang og vores stillingtagen til kredsens indsatsområder og politik.
Hovedtemaerne var:
- forhandlingerne med Ballerup Kommune om løn og arbejdstid
- kredsens lønpolitik
- inklusion
- det psykiske arbejdsmiljø

Så blev regnskaber, budgetter og kontingent mm. behandlet, og man afsluttede - igen tro mod traditionen - med buffet og den klassiske jordbærtærte.

Nærmere information: se menubjælken til venstre.
Egentlig referat følger.