Generalforsamlingen

Generalforsamlingen 2010

To resolutioner og nyvalg på flere poster var blandt resultaterne

Generalforsamlingen var fredag den 19. marts 2010

Kort resumé:

Under formandens beretning vedtog vi to resolutioner:
Resolution til Ballerup Kommune om forflyttelsessituationen
Resolution til Ballerup Kommune om det psykiske arbejdsmiljø

Der var desuden en god debat om, hvordan vi skal forholde os til flere aktuelle samfundsforhold, blandt andet arbejdsløsheden. Den debat vil fortsætte.

Regnskaberne blev godkendt og kontingentet fastlagt frem til 31.12.2011.

Generalforsamlingen blev et farvel til vores formand gennem ti år, John Jensen, som ikke genopstillede. John vender tilbage til sit lærerjob.

Ny formand er Niels Kjeldsen, ny næstformand er Jeanette Sjøberg og ny kongresdelegeret er Barbara Budtz. Lars Nilsson fortsætter på kassererposten, ligesom Frank Vedel og Kim Salkvist blev genvalgt som revisorer og Peter Hess tager en tørn mere som fanebærer.

Hele referatet

Endelig dagsorden

Generalforsamlingshæftet med beretningen, forslag og baggrundsstof