Generalforsamlingen 2011

Talstærkt fremmøde, gode debatter og stor enighed om linjen i forhold til A 05
Formanden indledte generalforsamlingen med sin mundtlige beretning og kom rundt om nødvendigheden af at gå ind i debatten om folkeskolens fremtid både på landsplan og lokalt, om OK 11, om de kommunale besparelser, om flere andre ting, men naturligvis især om Ballerup Kommunes beslutning om at overgå til A05:  
"Vi vil ikke have myter. Jeg vil gerne slå det helt fast:
Beslutningen om at overgå til A05 var alene BK’s. BK har end ikke talt med os, inden man tog beslutningen. Heller Ikke om at droppe vores nuværende KTO-aftale."
 
"Spørgsmål: Handlede forhandlingerne i efteråret og vinteren om, hvilken arbejdstidsaftale vi skulle have? Nej, alternativer til den rene A05 var ikke til forhandling. Vi spurgte ved forhandlingens start, fordi vi ville gerne noget andet. Men nej!"

"Er situationen et resultat af BLF’s afvisende holdning i forhandlingerne om A05?
Et tankeeksperiment. Hvad var der sket, hvis nu BLF havde føjet BK ubetinget og ukritisk og uden videre havde underskrevet alt, hvad BK kom med?"
 - og svaret kom også: det havde stort set ikke gjort nogen forskel.

Der var livlig debat om OK 11. Ja eller nej? Der var argumenter at forholde sig til, hvis man stadig havde til gode at sætte sit elektroniske kryds.

Der var mange indlæg om linjen i arbejdstidsspørgsmålet. Det endte med en enstemmig vedtagelse, som bekræfter linjen fra de tidligere generalforsamlinger - ikke mindst den ekstraordinære GF i februar 2011.
Læs vedtagelsen her

Også en opfordring til Ballerup Kommune om at finde en lokal løsning sammen med os i stedet for at lade KL sætte dagsordenen blev enstemmigt vedtaget.
Læs resolutionen her

BLF vil gerne på banen i debatten om fremtidens folkeskole. Og debatten skal ud på lærerværelserne! Et debatoplæg blev fremlagt som startskuddet.

Vores nye rummelighedsundersøgelse blev gennemgået i punktform, og det blev blandt andet konkluderet, at der mangler regulær efteruddannelse.

Vi vedtog på den baggrund en udtalelse til Ballerup Kommune om efteruddannelse.

Endnu et tema var BLF's nye arbejdmiljøpolitik, som nu efter GF kan tages i anvendelse, og som vi - udover arbejde - forventer os gode resultater af.

Lars (kasserer) stod for tre punkter:
regnskaberne - som blev godkendt
honorarer og ydelser - som blev godkendt
kontingentet for 2012 - som blev fastsat

Og så var der velfortjent middag!

Læs Generalforsamlingshæftet - baggrundsmaterialet for hele GF