Generalforsamlingen 2014

Ordinær generalforsamling 2014
Generalforsamlingen afholdes den 21. marts i Baltoppen fra kl. 15:00.

Herunder lægges løbende materiale ind, som danner baggrund for generalforsamlingen. Mest fyldigt er GF-hæftet, som det vil være en rigtig god idé at orientere sig grundigt i. TR vil sørge for at omdele hæftet til vores aktive medlemmer på skolerne, mens andre medlemmer er velkomne til at kigge forbi kredshuset og hente et eksemplar.

Indkaldelse og foreløbig dagsorden    Endelig dagsorden

GF-hæftet

Valg

Referat

Resolutioner:

1. Efter- og videreuddannelse er Ballerup Kommunes pligt og ansvar
    - svar fra Ballerup Kommune
2. En arbejdstidsaftale er et nødvendigt fundament for en høj social kapital
3. En ny inklusionsstrategi hilses mere end velkommen
    - svar fra Ballerup Kommune

Vedtagelser:

1. Efter- og videreuddannelse

Billeder:

GF14_1    GF14_2    GF14_3    GF14_4    GF14_5

GF14_6    GF14_7    GF14_8    GF14_9    GF14_10

GF14_11    GF14_12    GF14_13    GF14_14    GF14_15

GF14_16    GF14_17    GF14_18    GF14_19    GF14_20

GF14_21    GF14_22    GF14_23    GF14_24    GF14_25    GF14_26