Generalforsamlingen 2015

Ordinær generalforsamling 2015

Generalforsamlingen afholdes den 13. marts i Baltoppen fra kl. 15:30.

Herunder lægges løbende materiale ind, som danner baggrund for generalforsamlingen. Mest fyldigt er GF-hæftet, som det vil være en rigtig god idé at orientere sig grundigt i. TR vil sørge for at omdele hæftet til vores aktive medlemmer på skolerne, mens andre medlemmer er velkomne til at kigge forbi kredshuset og hente et eksemplar.

Indkaldelse og foreløbig dagsorden -  Endelig dagsorden

GF-hæftet

Referat + stemningsrapport

Vedtægtsændringer


Resolutioner:

1. Al undervisning skal varetages af uddannede lærere - Svar fra BK

2. Vi ønsker aftalte vilkår - også for afgangsprøver og censur - Svar fra BK

3. Læringsmålsparadigmet indsnævrer folkeskolens formål - Svar fra BK

 

 

 

Vedtagelser:

1. Fleksibel planlægning og selvstyrende teams


Billeder: