Generalforsamlingen 2020

 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 3. juni kl. 16.00 som et virtuelt møde.

Herunder lægges løbende materiale ind, som danner baggrund for generalforsamlingen. Mest fyldigt er 'GF-hæftet', som det vil være en rigtig god idé at orientere sig grundigt i. TR vil sørge for at omdele hæftet til vores aktive medlemmer på skolerne og øvrige arbejdspladser, mens andre medlemmer er velkomne til at kigge forbi kredshuset og hente et eksemplar.

Indkaldelse og foreløbig dagsorden - Endelig dagsorden

Generalforsamlingshæftet

Mundtlig beretning (PP-slides) + mindeord for Lars Nilsson 

Personvalg

Forslag til vedtægtsændringer

Referat 

 

Vedtagede resolutioner: 

1) Lad os stå sammen om et ideal for vores fælles folkeskole

2) Der er grund til ros

3) Vi må aldrig tillade, at lærere bliver kaldt "kælling, luder og idiot"

 

Svarbrev fra borgmesteren