Netop Nu 2010

Juni 2010

Referat af medlemsmøde i fraktion 4  den 21 01 11
Om besparelser og lidt om A08
Netop Nu holder vi vejret og venter vi på kommunalbestyrelsens beslutninger. Hvad skal der spares hvor meget på?
Vi har gjort hvad vi kunne for at gøre opmærksom på konsekvenserne af at spare som foreslået på vores område, og nu er valget politikernes. De mødes fredag-lørdag den 18.-19. juni til budgetseminar på Parkskolen.

Som oplæg er der nu kommet et Sparekatalog 2 med enkelte tilføjelser på vores område. Der har været kritik af, at man ikke har gjort meget ud af at beskrive spareforslagenes konsekvenser for børnene og de unge. Har man lyttet til denne kritik? Stort set nej. Politikerne skal derfor træffe deres afgørelse på baggrund af et materiale, der på vores område hovedsagelig beskriver, hvor mange millioner man kan spare.
Heldigvis er der fra andre sider kommet tydelige tilkendegivelser til politikerne om konsekvenserne, blandt andet har de alle fået vores Mini-hvidbog, der har været demonstration, læserbreve og henvendelser fra skoler.

Nogle af spareforslagene er så uhyrlige, at det kun kan være meningen, at de skal reduceres (eller måske fjernes helt). Men selv en reduceret udgave af fx at øge lærernes undervisningstid på bekostning af andre opgaver (læs: dem kan vi ikke selv finde) vil have store konsekvenser for fagligheden, inklusionen og lærernes stress. Tilsvarende for flere andre forslag.
Det er beskrevet til bunds i andre sammenhænge, fx her på hjemmesiden.

Tak til alle, der mødte op til demonstrationen! Vi kunne godt have brugt, at der var nogle flere, men de, der var der, fik sendt et budskab og bidrog til en god stemning.
Nu er det politikernes tur. Det er deres valg. Vi kan kun håbe, de lever op til deres ansvar for børnene og de unge og for kommunens ansatte.

Netop Nu har vi haft vores første møde med Ballerup Kommune om overgang til A08 (den nye arbejdstidsaftale, der var en del af overenskomsten i 2008). Det er tredje gang, vi skal tage stilling til en lokal overgang, og efter det første møde er det umuligt at sige noget om udfaldet.

Netop Nu er endnu en omgang kritik af folkeskolen ved at klinge ud. På et tidspunkt vil historikerne sikkert se tilbage på de seneste tiår i danmarkshistorien og undre sig over, at tre forhold synes at være indtruffet samtidig:
- man fjernede en stadig større del af de menige læreres indflydelse og ansvar for folkeskolen og lyttede mindre og mindre til dem
- man hørte mere og mere kritik af folkeskolens resultater
- man gav mere og mere lærerne skylden herfor
Men den slags selvmodsigelser kan man kun bruge konstruktivt i én sammenhæng: som optakt til en ferie.

Netop Nu nærmer sommerferien sig. Brug den rigtigt - nyd den!

Venlig hilsen
Niels Kjeldsen
17. juni 2010