Netop Nu 2010

Maj 2010

Nyt om blandt andet besparelserne i Ballerup

I dag, den 20. maj, er Ballerup Kommunes sparekatalog offentliggjort – se herunder.
I dag går konsekvenserne af regeringens sparepakke op for os.
I dag har rigtig mange TR fra det kommunale område været til møde i Fredericia, hvor der protesteredes mod offentlige besparelser. En flot og veltimet manifestation!

De kommunale besparelser

Ballerup Kommune har besluttet at spare 150 mio kr på budgettet for 2011. På tirsdag holder økonomiudvalget møde og skal blandt andet tage stilling til et sparekatalog, der netop er offentliggjort.

Sparekatalloget - nogle hovedpunkter fra vores område:

  • Besparelse på holddannelse og valgfag: 7,6 stillinger
  • Modersmålsundervisning: 1,2 stillinger
  • Skoleåret beregnes som 1 dag kortere: 1,9 stillinger
  • Lærerne underviser 1 lektion mere om ugen: 20,7 stillinger ELLER de underviser ½ lektion mere om ugen: 10,5 stillinger
  • Bortfald af løntilskud til skolekantiner: ingen lærerstillinger
  • Bortfald af skolerejser for 9. Klasse: ? stillinger – ikke et stort tal
  • Kasperskolen skifter til heldagsskole: ingen lærerstillinger
  • Lautrupgårdskolen ned- og omnormeres: ? stillinger

(vi har omregnet besparelserne fra kr til stillinger efter Ballerup Kommunes egne tal)

Desuden omtales ”en stram visitation” i skoleåret 2010/11, som kan medføre en besparelse på den centrale pulje til specialundervisning på 4,3 mio kr.

Hvis disse besparelser gennemføres, vil det få voldsomme konsekvenser for undervisningens kvalitet, elevernes udbytte og ikke mindst lærernes psykiske arbejdsmiljø.
Det kan blive en meget dyr besparelse, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Styrelsen er indkaldt til ekstraordinært møde lige efter pinse.
Vi vil nu analysere sparekataloget i dybden - nærmere følger!

Den nye forflyttelsesprocedure

Vi har, blandt andet fra generalforsamlingen, henvendt os til borgmesteren om den nye procedure for forflyttelser/afskedigelser. Vi havde to hovedindvendinger, nemlig at man blandede forflyttelser og afskedigelser sammen, og at man fjernede muligheden for frivillige forflyttelser i stedet for kolleger, der stod for en tvangsforflyttelse.
Henvendelserne har nu givet resultat på det ene område. I et brev fra borgmesteren medgiver man, at proceduren har sin ”berettigelse med sigte på stillingsmæssige bevægelser mellem skolerne, men beskriver ikke de konkrete ansættelsesretlige processer kommunen anvender ved afskedigelser” og ”Det er altså ikke sådan, at lærere, der sættes i cirkulation via omplacerings-retningslinjerne automatisk er dem, der skal afskediges…”
Derimod fastholder Ballerup Kommune, at frivillige forflyttelser som erstatning for tvangsforflyttelser er afskaffet. Det beklager vi meget, for der er tidligere løst mange problemer på denne måde.

Vi mener fortsat, at der er mange problemer i proceduren. For eksempel bruger man det misvisende ord retningslinjer, som normalt forbindes med, at der er opnået enighed mellem parterne i MED-systemet. For eksempel er BLF omtalt på en måde, så man kan få det indtryk, at vi har haft indflydelse eller endog er enige. Ingen af delene er tilfældet!

OK 11

I disse uger finder BLF sine ben i forhold til den kommende overenskomst. Der er debat på skolerne i maj, og i juni samler styrelsen op og sender BLF’s krav videre til DLF. Der vil efter alt at dømme ikke være mange penge til forhandling. Reallønnen er i fare. Styrelsen mener, at vi skal bruge stort set alle pengene på løn og pension – og ikke på ’bløde krav’. Hvad synes du? Sig din mening på medlemsmødet på skolen.

God pinse!

Jeanette Sjøberg
Niels Kjeldsen