Netop Nu 2010

November 2010

Formandens aktuelle kommentar

Årets medlemskursus blev igen en succes, takket været KK-udvalget og deltagerne. Der var meget at glæde sig over! Der var gode oplæg, men især tænker jeg på, at selv Ballerup Kommunes beslutning om at overgå til ’A05’ og konsekvenserne heraf ikke fik de opgivende miner frem. Det samme kan siges om fokus en sen lørdag eftermiddag på stress og pres. Tværtimod! – og så fik fællessangen en ekstra omgang senere på aftenen.
Gladsaxe Folkekor med et par af kredsens egne sangstjerner i front afsluttede kurset på fornem vis.

Vi har nu modtaget den officielle opsigelse af vores arbejdstidsaftale, og forhandlingerne begynder i næste uge. Ballerup Kommune har i første omgang ønsket en ekstraordinær tidlig forhandling. Til sammenligning skrev vi i år først under i september!

Vi har lagt en overordnet plan for vores del af arbejdet og er godt i gang mad at se på detaljerne. Hvad skal vi gå efter? Det kommer generalforsamlingen til at afgøre. Måske bliver der brug for en ekstraordinær generalforsamling, det afhænger af tempoet i de forestående forhandlinger med Ballerup Kommune. Vi vil time det sådan, at generalforsamlingen har noget reelt at forholde sig til – uden at forhandlingerne på den anden side kommer så langt, at vores valgmuligheder indskrænkes.
I den kommende tid vil vi lægge informationer på kreds21.dk om ’A05’.

Vi er godt i gang med den endelige formulering af vores politik for det sunde arbejdsmiljø. Den 6. december mødes arbejdsmiljørepræsentanterne (som tidligere hed sikkerhedsrepræsentanter) med kredsen for at give deres bidrag, så styrelsen kan lægge sidste hånd på værket. Det er en både ambitiøs og meget handlingsorienteret politik, der lægges op til! Også her får generalforsamlingen det afgørende ord.

Den 1. april udløber overenskomsten, og forhandlingerne om en ny er nu officielt skudt i gang. Der er udvekslet krav. KL siger lige ud, at der efter deres opfattelse ikke er nogen penge i overenskomstens første år, at der ikke er ret meget til år 2, og i øvrigt vil man helst lade lønforhandlingerne foregå ude på skolerne. Decentralisering og individualisering og pisk og gulerod! Intet nyt fra den side, selvom prisen kan blive reel nedgang i levestandarden for de mange medarbejdere, der ikke har gjort sig ’fortjent’ til de sparsomme midler…

På landsplan er der debat om længere skoledag og om tolærerordning i ’kernefagene’ i indskolingen.
BLF udtalte i første omgang blandt andet:
Ballerup Lærerforening har også visioner for skolen, og det er os, der skal løse opgaverne i praksis. To lærere i hver klasse, hvem kan synes det er en dårlig ide?
Med to lærere i klassen er der både tid til den enkelte elev og mulighed for mange forskellige former for undervisning. Det er lærerne, der med deres uddannelse og erfaring – både pædagogisk og fagligt - kan tilrettelægge og udføre undervisningen i folkeskolen. Det siger folkeskoleloven – og det siger vi.
Vi vil gerne mere!’
Vi vil fortsat forholde os til den landspolitiske debat og se det i et ballerup-perspektiv. Der er både minefelter og muligheder!

God julemåned – vær nu sød ved børnene!Niels Kjeldsen

1. december 2010