Netop Nu 2011

August 2011

På stopurets betingelser - formandens aktuelle kommentar
Lærerne på OI, Kasperskolen og Maglemosen arbejder i det nye skoleår generelt uændret efter vilkår, aftalt mellem de lokale parter.
Resten af os står derimod i en meget vanskelig, men på mange måder også meget overskuelig situation. Vi arbejder efter vilkår, der med få undtagelser er fastlagt i den herostratisk berømte mødeplansaftale, alias tilbagefaldsmodellen i A05, og hvor kun ganske få forhold er aftalt mellem kreds og kommune eller mellem TR og skoleleder.

Arbejdsvilkårene understøtter hverken det professionelle lærerarbejde, arbejdsmiljøet eller engagementet. Tre sider af vores arbejdsliv, som hænger uadskilleligt sammen.
Lærere med almindelige læreropgaver, herunder klasselærerfunktionen, tildeles 25, 26, 27, ja endda flere lektioner. Det er uholdbart.
Lærere skal ifølge mødeplanen have arbejdsdage med non stop arbejde, hvor frikvartererne sløjfes til fordel for møder og andre opgaver. Det er også uholdbart.
Der planlægges med meget lange arbejdsdage på arbejdspladsen. Det er lige så uholdbart.
Der kunne nævnes andre forhold, men disse tre er meget centrale.

En ansvarlig arbejdsgiver ved, at en del af arbejdsdagen må afsættes til pauser. I alles interesse. Der skal være plads til pauser – ikke bare fra undervisningen, men fra alle opgaver.
Og her tænkes IKKE på de ”pauser”, som man på nogle skoler lægger ind i form af selvbetalt frihed. ”Du kan godt gå hjem i en times tid – men den tæller ikke!” For den slags pauser er bare med til at forlænge arbejdsdagen.

Man associerer let til længst forgangne tider, hvor industrien producerede på samlebånd, og ratio-naliseringseksperten - ”manden med stopuret” - var en hyppig gæst med sine teoretiske beregnin-ger over effektiviseringsgevinster. Er det den kultur, vi nu skal stemple ind til om morgenen kl. 7.55? Det er en kultur, de fleste af os aldrig har oplevet. Den duer ikke til en moderne folkeskole.

Situationen er samtidig på mange måder overskuelig.
Ledelsen af Ballerup Kommune har fremkaldt denne situation og har indtil nu signaleret tydeligt, at man ser det som en permanent tilstand.
Vi har ikke ønsket denne situation. Vi har sammen besluttet, at vi vil arbejde på en anden og bedre løsning for eleverne og for os. Det vil vi fortsat gøre.
Alternativet er at give det netop startede eksperiment permanens status. Hvem i skolens hverdag kan se noget positivt i det?

Vores arbejdsdag er i det nye skoleår i høj grad tilrettelagt på stopurets betingelser. Hvert sparet minut ses som sparede penge.

Vi ville nok have planlagt mange ting anderledes,
- fx at holde to-tre møder i klasseteamet tidligt i skoleåret og inden første forældremøde eller
- fx ikke at lægge morgengårdvagter allerede 1. august eller
- fx at lade begge klasselærere i klassen være med til skole/hjemsamtalerne eller…
Eksemplerne er utallige, og skal man grine eller græde? Tja, det skal jo heller ikke blive for surt.

Vi følger naturligvis mødeplanerne til punkt og prikke, sådan som vi skal.
Samtidig gør vi klart opmærksom på konsekvenserne og på alternativet: at Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening mødes om en fælles og bedre løsning.

Niels Kjeldsen,
6. aug. 2011