Netop Nu 2011

Juni 2011

Formandens aktuelle kommentar
De første udkast til aktivitetsplaner uddeles i disse dage, og A05 bliver mere konkret.

KL og Ballerup Kommune har nu samarbejdet længe og grundigt om at få det optimale ud af A05 – set med deres øjne. Der er brugt mange arbejdstimer til konsulenttakst, der er udarbejdet analyser og notater, afholdt møder og kurser, og netop i dag står KL’s konsulenter for en såkaldt kvalitetssikring af projekt A05. Nu kan kvalitet jo ses på så mange måder, men forhåbentlig betyder det for eksempel, at vi får vores rigtige løn til tiden.
Ledere og administrative medarbejdere har arbejdet på højtryk for at realisere de planer, der har været lagt så længe, og der er udarbejdet informationsmateriale til offentligheden, forældrene og lærerne.

De første konkrete resultater dukker nu op i dueslagene på skolerne i form af foreløbige aktivitetsplaner. Med 26, 27, 28, 29 lektioner. Med alt for lidt forberedelsestid, fælles eller individuelt. Med forudsigelige risici for arbejdspres, manglende råderum og underskud af arbejdsglæde. Med tilsvarende overlagt risiko for helbredskader på den pædagogiske hverdag og udvikling.

Vi bliver i disse dage bekræftet i, at KL’s og Ballerup Kommunes A05 på ingen måde er løsningen.
Vi bliver bekræftet i, at det eneste rigtige er en helt anden arbejdstidsaftale.
Vi har valgt rigtigt på vores to generalforsamlinger i februar og marts.

Midt i det hele kan vi så også finde positive elementer i A05, for eksempel behøver vi ikke i den kommende sommerferie at rumle med overblikket over datoer og tidspunkter for det ene og det andet i det kommende skoleår. Det er ordnet for os!

Mens selve A05-temaet således fortsat ikke giver anledning til de store overraskelser lokalt, er der nye toner på landsplan. KL’s landspolitiske dagsorden træder nu tydeligt frem. Det handler om Ballerup og Randers, men det handler også om resten af landet. Vi er ikke alene, situationen er ved at gå op for alle uden for Ballerup og Randers.
DLF er ved at skifte gear i dette spørgsmål!

Også i Ballerup Lærerforening er der brugt mange kræfter og mødetimer på A05, der er mange projekter i gang, og vi står godt rustet til det nye skoleår!
Følg med på www.kreds21.dk

I disse dage:
- tæller ungerne med varierende vemod dagene til ferien. Held og lykke med det!
- tæller IT-folkene bunkerne af inddragne bærbare PC’er og røde rygsække. Held og lykke til IT-udviklingen!
- tæller et antal seniorlærere de sidste skoledage inden velfortjent pension. Held og lykke til de gamle kæmper!
- tæller de stakkels administrative medarbejdere timer og minutter og overtimer og undertimer på aktivitetsplaner og mødeplaner. Held og lykke med at nå det inden ferien og god ferie også til jer!
- tæller vi andre dagene til sommerferien, hvor vi heldigvis selv lægger mødeplanen. Held og lykke og god, velfortjent ferie om ganske få dage!

Niels Kjeldsen
Ballerup, den 16. juni 2011