Netop Nu 2011

Maj 2011

Afskedigelser og A 05

Det er ugen efter den 1. maj.
De politiske partier var ude med deres budskaber; valgkampen er i gang.
Som ansat i en kommune, som har socialdemokratisk/SF-flertal, kan man godt netop på en 1. maj blive lidt eftertænksom.
Hvor langt kan der være mellem ord og handling?

Netop nu er seks medlemmer af Ballerup Lærerforening prikket til afsked på grund af besparelserne, og Danmarks Lærerforening er involveret for dels at forhindre usaglige afskedigelser, dels at få de bedst mulige vilkår for de afskedigede.

Allerede nu ved vi, at to kolleger er prikket uden grund. Ifølge skolechefen er der plads til dem på en anden skole end deres nuværende. Det har vist sig, at der var plads allerede på det tidspunkt, hvor de blev prikket. De kunne altså have undgået den meget ubehagelige oplevelse, det er at blive prikket til fyring.
Mon ikke der dukker flere muligheder op fra nu af og til skolestarten?

Man kan undre sig over, at alle tilbud fra en fagforenings side om at samarbejde om selve processen er blevet afvist af Ballerup Kommune. Det kan være hårdt nok i sig selv at blive prikket, selv hvis processen foregår så skånsomt og værdigt som muligt.
Desværre har disse hensyn ikke været gennemgående.
Man har – for blot at tage hul på et enkelt tema - brug for information om den videre proces. Hvor står jeg i forhold til muligheder på andre skoler? Hvem kontakter mig, eller skal jeg selv gøre noget? Er der nogen tidsfrister? Hvem kan jeg rette disse spørgsmål til?

Vi ved fra andre kommuner, at man kan have et samarbejde til alles fordel om selve processen.

Gode udsigter

Fagfordelingen er i gang på skolerne, men det er lige tidligt nok at danne sig et overblik over konsekvenserne af A 05 – især hvordan det ser ud med at øge den enkelte lærers arbejdsmængde.

Der er indtil nu indgået ganske få akkorder på skolerne.

Ballerup Lærerforening er på mange måder godt i gang med forberedelserne af næste skoleår. Et større antal arbejdsgrupper er nedsat, der planlægges, analyseres og diskuteres. Vi samarbejder med både DLF og andre kredse. I morgen tager vi på studietur til kollegerne i Vordingborg for at få udbygget vores viden. Tingene tager form.

Det er ikke let for skolelederne at foretage et så stort skift i hele grundlaget for planlægningen af næste skoleår, som overgangen til Ballerup Kommunes udgave af A05 er. Og hvis det for tiden er svært for skolelederne, som trods alt uddannes og vejledes løbende af KL’s konsulenter, ja så er det ikke ligefrem lettere for den enkelte lærer at gennemskue de mange nye teknikaliteter og finesser. Det kan heller ingen forvente, så ro på! Ballerup Kommune har allerede sidste efterår forsikret om, at der er styr på det hele, og din fagforening står bag dig og kan sikre dine rettigheder i forhold til løn og arbejdstid - så snart A05 træder i kraft 1. august, tjekker vi hele molevitten.
Forsøm ikke foråret på grund af tekniske begyndervanskeligheder, som du alligevel ikke kan gøre noget ved.
Der er lagt op til sol og varme i de kommende dage – nyd det!

Niels Kjeldsen
Torsdag den 5. maj 2011